Interview: Pieter Vermaas, Marktgroepmanager bij BMC

07 mei 2010 Consultancy.nl

Kun je ons een korte samenvatting geven van jouw achtergrond?
Na mijn MEAO opleiding, bestuurlijke richting, ben ik gevraagd om in augustus 1989 bij de gemeente Korendijk (voormalig stageadres) tijdelijk als personeelsfunctionaris aan de slag te gaan. Het beviel van beide kanten erg goed en ik kreeg al snel een vaste aanstelling en de gelegenheid om de opleiding HBO-pa in de avonduren op te pakken. Vijf  jaar later solliciteerde ik bij de gemeente Enkhuizen en verkaste ik naar West Friesland om daar als P&O adviseur te starten. Ruim 2,5 jaar later maakte ik nog een soortgelijke stap, maar dan naar de gemeente Roosendaal.

Na vier jaar kreeg ik mijn eerste managementfunctie en kreeg ik de rol van hoofd Facilitaire Zaken. Een geweldige tijd, waarin met veel drive en passie van teamleiders en medewerkers een mooie professionaliseringsslag werd gemaakt. Tijdens het gemeentebrede reorganisatieproces werd mij vervolgens intern de gelegenheid geboden om hoofd Bedrijfsvoeringsbeleid te worden en werd ik verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en implementatie van de PIOFAC functies. In mijn Roosendaalse tijd heb ik nog een controllersopleiding gevolgd aan de Bestuursacademie, een Leergang Professioneel Publiek Management aan de Erasmus Universiteit.

Na meer dan 9 jaar gemeente Roosendaal maakte ik in oktober 2006 de overstap naar BMC om daar als interim-manager / adviseur Organisatie & HRM aan de slag te gaan. Al snel werd mij de vraag gesteld of ik eventueel interesse had om de marktgroep Financiën & Bedrijfsvoering in Zuid Nederland aan te gaan sturen.  Dit is nu mijn huidige functie, die ik met heel veel plezier invul. Tussen de bedrijven door doe ik voor BMC ook nog een aantal coachingsopdrachten, conflictbemiddelings- en teamontwikkelingstrajecten.

Voordat je bij BMC in dienst trad ben je een aantal jaar hoofd bedrijfsvoeringsbeleid geweest voor de gemeente Roosendaal. Is deze beleidsmatige ervaring van pas gekomen in je verdere carrière als adviseur?   
Deze ervaring is inderdaad relevant. Het heeft me meer procesmatig inzicht gegeven en heeft me ook inhoudelijk sterker gemaakt. In de vele acquisitiegesprekken die ik voer, komt dit goed van pas.  Het is een voordeel als je in gesprekken snel kan schakelen tussen inhoud, proces, ratio en gevoel c.q. beleving. Waarom heb je in 2006 besloten de overstap naar BMC te maken?
In de loop van de jaren kom je meer over jezelf te weten. Mijn kracht ligt voornamelijk in het maken van verbinding en het doelgericht naar resultaten werken. Daarnaast voel ik me prettig in een dynamische omgeving, waarin ik de nodige handelingsvrijheid heb. BMC is een geweldig bedrijf dat heel goed aansluit bij deze aspecten. Daarnaast werkt adviesbureau BMC ook uitsluitend voor de non-profit sector, woordoor het werken voor de publieke zaak op een andere manier voortgezet is.

Je bent momenteel manager financieel management en bedrijfsvoering voor de regio Zuid Nederland. Wat zijn jouw kerntaken?
Ik werk samen met een groep van 22 experts (beleidsadviseurs en Interim-managers). Naast de commerciële en personele verantwoordelijkheid, ben ik ook verantwoordelijk voor de kwalitatieve prestaties van mijn marktgroep. Veel tijd besteed ik aan acquisitieactiviteiten, waarbij het voor mij uiteindelijk gaat om het maken van verbinding met potentiële opdrachtgevers. Als er vragen of uitdagingen zijn bij onze opdrachtgevers is het mijn verantwoordelijkheid om deze te vertalen in goede offertes en matches. Hierbij probeer ik ook zo veel mogelijk de professionele ontwikkeling van de adviseur mee te laten wegen. Verbinding maken met opdrachtgevers en adviseurs op inhoud en relatie, is denk ik wel een kernachtige zin voor mijn dagelijkse werk. 

Hoe is BMC door de economische crisis heen gekomen en waar liggen jullie kansen de komende jaren? 
Allereerst is BMC een stabiel bedrijf met een hele goede naam binnen de publieke sector. Het continu leveren van kwaliteit is hierbij essentieel.  De crisis in de publieke sector is echter nog niet voorbij, want de rijksbezuinigingen gaan de komende periode nog verder doorvertaald worden. Dit betekent feitelijk dat overheden het met minder geld zullen moeten doen de komende jaren. Uitdagingen en ambities in het publieke domein zijn er echter volop. Daarbij komt verder nog dat sprake is van een enorme vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt. Ook overheidsorganisaties en instellingen beseffen meer en meer dat nu anticyclisch investeren verstandig is om de ambities van morgen waar te kunnen blijven maken en om oplossingen te kunnen blijven vinden voor de complexiteit van onze samenleving. BMCheeft  experts op alle vakgebieden en is daarnaast, maar juist ook daardoor uitstekend in staat om integrale oplossingen te bieden. 

Je bent van mening dat het voor een adviseur uitermate belangrijk is om in verschillende contexten goed uit de voeten te kunnen. Kun je uitleggen waarom? 
Als adviseur ben je vaak expert op een of meerdere terreinen. De verleiding bestaat dat je situaties, vragen, problemen en oplossingen te veel vanuit je eigen referentiekader bekijkt en gaat voor gelijk hebben en voor je eigen overtuigingen. Als adviseur is het mijns inziens van belang dat je goed overzicht hebt van de context waarbinnen jij je rol als adviseur vervuld. Een situatie beschouwen of overzien levert dan nieuwe inzichten op en zorgt er ook voor dat je beter in staat bent om de belangen en behoeften van andere actoren binnen de context serieus te nemen en te betrekken in je advies. Dit vergroot de effectiviteit van je handelen en dus ook van je advies. Verder vind ik het belangrijk dat een adviseur in staat is om ‘naar zichzelf te kijken en te spiegelen’. Voorkom daarbij dat je in een slachtofferrol schiet of andere gaat verwijten. Hou het bij jezelf en vraag vooral aan jezelf wat jij als adviseur anders had kunnen doen om effectiever te zijn.


Wat is volgens jou samengevat de kracht van BMC?
Door onze duidelijke focus op de publieke sector zijn wij goed in staat om ons in te leven in de behoeften van onze opdrachtgevers. Op alle terreinen hebben wij specialisten die goed kunnen invoegen en toevoegen. Naast specialisten kennen we binnen BMC een grote ambitieuze groep met Young Professionals en Young Financials. Ook zij hebben hart voor de zaak.

Tot slot, we hebben begrepen dat je een ambitieus adviseur bent en ook een trotse vader met jonge kinderen. Hoe combineer jij het leven als consultant en papa? 
Ik voel me erg prettig in de rol als manager bij BMC en dat geeft mij dan ook veel energie. Ik besef heel goed dat de werkbelasting wat hoger is dan bij een ‘gemiddelde; vader.  Ik kan heel bewust genieten van mijn omgeving als ik thuis ben en het lukt me dan ook echt nog wel om met de kids en mijn vrouw gesprekken te voeren, te voetballen, te tennissen of andere leuke activiteiten te doen.  Televisie kijken doe ik daarentegen niet en ik besteed ook bijna geen tijd aan andere meer persoonlijke hobby’s. Dat kan echt heel veel tijd schelen, die je anders kan besteden. Ook sporten doe ik momenteel minder, omdat ik het nog fijner vind om regelmatig thuis te zijn. Op deze manier ben ik goed in staat om balans te houden tussen werk en privé.

Nieuws

Meer nieuws over