Kwart miljoen Bachelor en Master studenten voor NL universiteiten

15 maart 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Dit academische jaar staat er een recordaantal studenten ingeschreven bij de Nederlandse universiteiten. Maar liefst ruim 250.000 studenten volgen momenteel een universitaire Bachelor of Masterstudie aan een van de 18 universiteiten die ons land telt. Opvallend is dat steeds meer internationale studenten worden aangetrokken, mede door de groei van de internationaal gerichte University Colleges.

Op een daling in 2012/13 na is de afgelopen vijf academische schooljaren het totaal aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten ieder jaar toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van cijfers van VSNU, de branchevereniging voor universitaire instellingen in Nederland. Ook het huidige academische jaar (2015/16) is het aantal ingeschreven studenten weer gestegen, naar een recordhoogte van 258.054 studenten – 8% meer dan in 2012/13. Bijna 160.000 van de ingeschreven studenten volgen een Bacheloropleiding, en ruim 98.000 staan ingeschreven voor een Master*.

Opvallend ten opzichte van academisch jaar 2014/15 is dat vooral het aantal Master-inschrijvingen is gestegen in 2015/16. Met een instroom van minder dan 44.000 eerstejaars Bachelor-studenten is dit aantal met 0,9% gedaald ten opzichte van 2014. In 2013 lag het aantal inschrijvingen van eerstejaars nog boven de 45.000. Deze daling is te verklaren doordat er de afgelopen jaren minder VWO-scholieren zijn doorgestroomd naar een universitaire opleiding. Voor Masteropleidingen steeg het aantal instromers met maar liefst 8,4% naar ruim 41.500.

Gedrag & Maatschappij en Economie zijn de afgelopen jaren de populairste onderwijsrichtingen onder universitaire studenten. Dit academische jaar is 18% van hen ingeschreven voor een studie gericht op Gedrag & Maatschappij – 2% minder dan in 2012/13. Ook economische studies lijken iets aan populariteit in te leveren, het aandeel is gedaald van 16% in 2012/13 naar 15% in het huidige academisch jaar. Technische studies zijn daarentegen steeds meer in trek geraakt – studies die onder onderwijsrichting Techniek vallen trekken nu 15% van de studenten, 2% meer dan twee jaar geleden. De grootste opleidingen in aantallen studenten zijn Rechtsgeleerdheid, Psychologie en Geneeskunde.

Nederlandse universiteiten raken steeds meer in trek bij studenten uit het buitenland. Kwam in 2012/13 nog net meer dan 11.000 van de nieuw ingeschreven studenten uit het buitenland, in 2015/16 zijn dat er ruim 15.000 – oftewel 14% van het totaal aantal nieuw ingestroomde studenten dit academisch jaar. Ongeveer 3.400 van hen is afkomstig uit Duitsland, en ruim 1.200 is van Chinese afkomst. Verder hebben zich dit jaar vooral Italianen, Grieken en Britten ingeschreven op Nederlandse universiteiten. Met name de economische (25%) en landbouw-gerichte opleidingen (20%) in Nederland zijn populair onder internationale studenten.

Een andere opvallende ontwikkeling is dat het aandeel studenten dat er na zijn of haar bachelor voor kiest een master te gaan volgen bij een andere universiteit is toegenomen. In 2015/16 is 13% van de instromende studenten op Master-niveau van universiteit gewisseld, terwijl dat in 2012/13 nog maar 10% was.

* Een klein deel van de studenten (~290) is niet onderverdeeld in Bachelor of Master studenten. Het bachelor-master stelsel is in 2002 ingevoerd, maar dit is niet bij alle opleidingen/universiteiten gelijktijdig gegaan. Oude opleidingen zijn (deels) gefaseerd uitgevoerd, maar er staan nog steeds studenten (voornamelijk Geneeskunde studenten) onder de oude codes ingeschreven.