Best Value voegt waarde toe aan projectmanagement

09 maart 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Projectmanagement zonder richting geven, sturen en controle houden voegt waarde toe en kosten worden verlaagd. Hoe de toepassing van Best Value waarde kan leveren aan het projectmanagement vakgebied.

Wanneer inkopende organisaties leren om een vraag te stellen aan leveranciers en opdrachtnemers in plaats van alles voor te schrijven en in detail te specificeren, wordt de leverancier met vakmanschap weer zichtbaar.

Een voorbeeld: Een provincie in Nederland was op zoek naar een wegennet waarbij met minder energie toch de gladheid op de weg vermindert. De provincie had een ingewikkelde oplossing voor ogen waarbij restwarmte van kassen wordt opgeslagen. Door Best Value training en begeleiding besefte de opdrachtgever dat zij niet de expert op dit onderwerp is. Dit resulteerde in het in de markt zetten van de vraag van de provincie: het realiseren van een wegennet waarbij er minder energie nodig is voor het verminderen van gladheid op de weg. Expert leveranciers kregen zo de gelegenheid om hun vakmanschap te laten zien.

Het resultaat: Door de Best Value aanpak heeft de provincie een voor Nederland nieuw soort asfalt (met een verlaagt vriespunt) ingekocht. Dit nieuwe asfalt is 40% goedkoper in aanleg, levert een bijdrage van 20% aan CO2 reductie en heeft minder onderhoudskosten, dan de oplossing die de provincie in eerste instantie zelf voor ogen had. Het projectmanagement is door de expert opdrachtnemer verzorgt. Deze heeft het asfalt binnen budget en op tijd opgeleverd. Tijdens de vriesperiode afgelopen januari bleek dat het antivries asfalt werkt. Best Value projectmanagement gaat gepaard met een fijne werksfeer, omdat iedereen vanuit zijn of haar expertise werkt en er op tijd en binnen budget wordt opgeleverd.

Wel vraagt Best Value projectmanagement een andere blik en het lef om zaken eens anders aan te pakken.

Hoe kan je Best Value projectmanagement inzetten?
De eerste stap vereist dat je als inkopende partij je heel goed afvraagt waarom je eigenlijk iets wilt kopen en wanneer je blij zal zijn met hetgeen je gaat kopen. Daarbij is belangrijk dat je je realiseert dat leveranciers veel meer verstand van zaken en ideeën hebben over het te kopen product of de aan te schaffen dienst dan jij. Daarom: laat je adviseren. Vertel de leverancier(s) je probleem en laat deze met een oplossing komen. Bedenk het niet zelf. Alleen zo kan je een (onverwacht) betere oplossing aangereikt krijgen dan je zelf hebt bedacht. De leverancier met het beste plan verzorgt het projectmanagement voor het realiseren van de oplossing. Omdat het zijn eigen oplossing en plan is, neemt hij verantwoordelijkheid wat resulteert in minimale afwijkingen in tijd en budget.

Maar… dit vraagt wel wat van een organisatie.
Veel organisaties zijn gewend zelf een oplossing te bedenken, deze door de markt te laten leveren en vervolgens de markt te controleren of wel aan het door de opdrachtgever bedachte plan gewerkt wordt. We zijn niet gewend om los te laten en experts hun werk te laten doen. De omslag van denken is lastig. Daarom is het verstandig om bij de introductie van deze succesvolle aanpak begeleiding te organiseren.

Van Hes Projectmanagement begeleidt al meer dan vijf jaar bedrijven en overheden bij het in de praktijk brengen van Best Value projectmanagement. Wij begeleiden van start tot oplevering een inkoop-traject. Dat kan een viaduct of vispassage zijn, de levering van koffie en/of thee of schoonmaakdiensten. Kortom alles wat in te kopen valt tot en met onderhoudscontracten voor gebouwen of wegen. Het proces om met Best Value in te kopen dat Van Hes Projectmanagement gebruikt is duidelijk en vastomlijnd. Door de gedegen voorbereiding helpen wij uw organisatie om voorgeschreven oplossingen los te laten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Expert leveranciers worden geselecteerd en verzorgen het projectmanagement met minimale afwijkingen in de uitvoering van het project. Al meer dan 50 organisaties zijn u voorgegaan!

Een artikel van Jan Hutten en Susan van Hes, partners bij Van Hes Projectmanagement uit Haren. Zowel Jan Hutten als Susan van Hes zijn A+ gecertificeerde Best Value trainers.