Marktaandeel LED in lichtmarkt bereikt 45% in 2020

08 februari 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De wereldwijde verlichtingsmarkt ondergaat momenteel enorme veranderingen, vooral door de opkomst van LED-verlichting. Terwijl volgens prognoses de lichtmarkt met 3% per jaar zal blijven groeien en in 2020 uitkomt op een omzet van circa $133 miljard, zal het marktaandeel van LED-verlichting flink toenemen  –  van 5% in 2010 naar 45% in 2020. De winstcijfers voor LED-verlichting blijven naar verwachting wel relatief stabiel en komen rond 2020 uit op zo’n $6 miljard, ten opzichte van $4,9 miljard nu. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van The Boston Consulting Group.

The Boston Consulting Group (BCG) heeft onlangs op basis van analyses voorspellingen gedaan over de omzet- en winstontwikkelingen in de wereldwijde verlichtingsindustrie. In het rapport, getiteld ‘How to Win in a Transforming Lighting Industry’, presenteert BCG de resultaten van de analyse, die gebaseerd is op BCG’s 2020 Lighting-Market Model. Met dit voorspellingsmodel wordt de marktwaarde bepaald door middel van een bottom-up analyse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande marktonderzoeken, rapporten van investeerders, de expertise van BCG zelf, en bijna honderd interviews met externe experts.

De wereldwijde markt voor verlichting heeft de afgelopen jaren zijn stabiele groeipad voortgezet, met een totale omzet van meer dan $112 miljard aan het einde van 2014. Het grootste marktsegment vormt bedrijfsverlichting, en de daaraan verbonden dienstverlening en systemen, goed voor $43 miljard (39% van de totale markt). Hierna volgen de segmenten autoverlichting – met $21 miljard (19%) – en consumentenverlichting en systemen – met $19 miljard (17%).

Tussen 2010 en 2014 groeide de markt met een gemiddelde van 3% per jaar en volgens de onderzoekers zal dit groeitempo richting 2020 aanhouden, om dan uit te komen op naar verwachting een totale omzet van $133 miljard. De groei zal zich voornamelijk voltrekken in de opkomende economieën, waar steeds meer huishoudens toegang krijgen tot elektriciteit. Volgens het rapport hebben “snelgroeiende economieën zoals China en landen in Latijns-Amerika de afgelopen vijf jaar zo’n 70% van de groei in de verlichtingsindustrie voor hun rekening genomen.”

In het onderzoek zijn de aanzienlijke verschuivingen in de markt in kaart gebracht. In 2010 bestond de markt nog voor 51% uit conventionele lichtinstallaties, terwijl 14% van de waarde afkomstig was van conventionele lampen. In 2014 daalde het marktaandeel van beide segmenten echter sterk, respectievelijk naar 41% en 12%. In diezelfde periode is LED-verlichting (Light-Emitting Diode) steeds populairder geworden – de in 1962 ontwikkelde verlichtingsmethode vergrootte in die vijf jaar zijn marktaandeel van 5% naar 15%. 

Tegen 2020 zal er echter veel veranderd zijn, stelt BCG. Dan zullen LED-lampen de markt domineren, met naar verwachting een marktaandeel van 45%, gevolgd door het autoverlichtingssegment, dat zijn aandeel zal zien stijgen van 17% in 2010 naar 19% in 2020. Het marktaandeel van conventionele verlichting zal volgens de bevindingen in 2020 compleet zijn ingestort naar 11%, het aandeel conventionele lampen zal dan gedaald zijn naar 4%.

Steeds meer kantoorpanden schakelen over naar LED-verlichting vanwege de aanzienlijke kostenbesparing die deze lichtbron kan opleveren ten opzichte van traditionele verlichtingssystemen. Als gevolg daarvan zal in 2020 het aandeel van LED binnen het bedrijfsleven, gemeten in volume, 80% bedragen. Ook zal er veel geïnvesteerd worden in systemen om de verlichting van panden te controleren, een markt die gemiddeld met 15% per jaar zal groeien. Het percentage van alle verlichtingssystemen die verkocht worden als onderdeel van een ‘connected’ verlichtingssysteem, zal naar verwachting stijgen naar 25%, ten opzichte van 5% in 2014.  

De reden waarom er zoveel geïnvesteerd wordt in verlichtingssystemen is de potentie die deze systemen hebben, om de toch al grote kostenbesparingen van LED-verlichting voor bedrijven nog verder te verbeteren. Smart systemen kunnen volgens het rapport van BCG nog eens 40% extra kostenbesparing opleveren.

De winstmarges – winst vóór rente en belastingen (EBIT) – zullen in de komende jaren naar verwachting blijven toenemen. BCG voorspelt vanuit zijn analyse dat de marges met 3-4% per jaar zullen groeien, voornamelijk door omzetgroei (en dan vooral van LED-verlichting). De marges op verlichting voor consumenten zullen toenemen van ~3,2% naar ~3,5%, terwijl de wereldwijde winst zal toenemen van $4,9 miljard in 2014 naar $6 miljard in 2020. De return on invested capital (ROIC) zal naar verwachting op een gezond niveau blijven voor alle segmenten van de industrie. Volgens het rapport “zal deze solide financiële basis essentieel blijken, in een periode waarin verlichtingproducenten zich moeten aanpassen aan een industrie die snel transformeert door technologische vooruitgang.”