NL telt 795 P+R / Carpool plekken, veel capaciteit nog onbenut

18 januari 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Nederland telt 795 P+R / Carpool plekken verspreid over het hele land, die samen goed zijn voor bijna 79.000 parkeerplaatsen. Het merendeel daarvan, bijna 60%, is gelegen op een locatie met aansluiting op het openbaar vervoer, zoals treinstations. Het potentieel van P+R / Carpool wordt echter niet volledig benut, met een gemiddelde bezittingsgraad van 62% zijn in theorie nog bijna 30.000 parkeerplaatsen beschikbaar.

In de mobiliteitsvisie van de overheid worden P+R terreinen of Carpool terreinen steeds belangrijker. Zo gelden P+R / Carpool plekken als een ontmoetingsplek voor deelnemers van car sharing netwerken, oftewel gedeeld autogebruik. Ook spelen P+R / Carpool plekken een belangrijke rol in het stroomlijnen van woon-werk verkeer, door bijvoorbeeld het creëren van aansluitingen tussen verschillende transportmodes (bijvoorbeeld auto + trein).

Een analyse van de research redactie van Consultancy.nl laat zien dat Nederland 795 P+R / Carpool plekken telt, waarvan 356 zich bij een treinstation bevinden. De parkeerterreinen zijn gezamenlijk goed voor zo’n 78.767 parkeerplaatsen. De meerderheid van de terreinen (443) zijn P+R-terreinen, ook wel Park & Rest terreinen. Een kleine minderheid van 10 terreinen heeft zowel een P+R als Carpoolfunctie, de overige 342 zijn puur bedoeld voor Carpooling, oftewel afspreken om samen naar een gedeelde bestemming te reizen in een enkele auto. Carpoolplekken zijn over het algemeen veel kleiner dan P+R-terreinen – gemiddeld 29 parkeerplaatsen ten opzichte van een gemiddelde van 155.

Uit de analyse blijkt dat van de 78.767 parkeerplaatsen er gemiddeld 62% bezet zijn. Zo’n 29.900 plaatsen zijn dus gemiddeld vrij, wat getuigt van overcapaciteit. Vooral bij Carpool plekken ligt de gemiddelde bezettingsgraad laag – met 57% zo’n 8% lager dan de bezettingsgraad van P+R en P+R / Carpool terreinen.

Per provincie
De meeste P+R / Carpoolterreinen zijn te vinden in Zuid-Holland (124), Gelderland (114) en Noord-Brabant (100 stuks). Andere provincies met relatief hoge aantallen zijn Friesland (69), Noord-Holland (74) en Overijssel (79). Hoewel het aantal P+R / Carpool terreinen in Noord-Holland lager ligt, zijn deze terreinen gemiddeld wel groter met een totale capaciteit van 11.083 plekken en gemiddeld 150 parkeerplaatsen per terrein. In provincie Utrecht zijn de terreinen gemiddeld het grootste, met 189 plaatsen per locatie.

Ook in de bezetting zijn de verschillen groot. Hoewel de bezettingsgraad in de meeste provincies tussen de 60% en 75% ligt, is de bezetting in Noord-Holland en Gelderland (rond de 50%) relatief laag. In Drenthe wordt gemiddeld 33% van de parkeerplaatsen op P+R terreinen bezet, maar het meest opvallend is het gebruik in Flevoland waar gemiddeld slecht 7% en respectievelijk 0% van de plaatsen bezet zijn. De bezettingsgraad van Carpool plekken varieert sterker met drie provincies die hier zo goed als geen gebruik van maken (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht), drie provincies die tussen de 30% en 45% bezetting kennen, en een groep die meer dan 60% van zijn Carpool parkeerplaatsen benut.