Bouw van Factory Outlet Center in Assen is haalbaar

03 december 2015 Consultancy.nl

De bouw van een Factory Outlet Center in Assen, die ruimte moet gaan bieden voor zo’n 80 winkels, is haalbaar. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van gemeente Assen en de provincie Drenthe uitgevoerd door onderzoeksbureaus CityWorks, Strabo en B@S Consultants.

Gemeente Assen en provincie Drenthe hebben al enige tijd plannen liggen voor de bouw van een Factory Outlet Center in de omgeving van TT-circuit Assen. Een Factory Outlet Center (FOC) is een winkelcentrum waarin fabrikanten hun restpartijen kunnen verkopen, vaak voor een veel lagere prijs dan waarvoor de merkproducten in normale winkels werden aangeboden. Omdat het modebeeld steeds sneller verandert is het FOC-concept in Groot-Brittannië ontstaan in reactie op de eindvoorraad waar fabrikanten en detailhandelaren niet meer vanaf kwamen. Bestaande Nederlandse FOC’s tot nu toe zijn Bataviastad (2001), de Designer Outlet in Roermond (2002) en Rosada Roosendaal (2006).

Om te achterhalen of er behoefte is aan een FOC in Assen, die volgens de plannen ruimte zal bieden aan circa 80 winkels, en welke effecten dit heeft op de regio hebben de Gemeente Assen en provincie Drenthe drie externe bureaus ingeschakeld. CityWorks, een onderzoeks- en adviesbureau uit Utrecht gespecialiseerd in ruimtelijke economie en retail, heeft in samenwerking met branchegenoot B@S Consultants en marktonderzoeksbureau Strabo de opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren. In de eerste fase van het onderzoek is de regionale behoefte naar een FOC bij het TT-circuit onderzocht. Volgens het onderzoek is er zowel vanuit het primaire omliggende marktgebied voldoende behoefte aan het outlet center als vanuit het toerisme dat de provincie en gemeente aandoet. Vervolgens is locatieonderzoek verricht, om zo te kunnen bepalen welke locatie het meest geschikt zou zijn rondom of in de stad. Uit deze fase van het onderzoek is gebleken dat geen enkele andere locatie voldoende ruimte biedt voor het grootschalige FOC (~16.000 m2).

Tot slot is er gekeken naar de effecten die het realiseren van een FOC bij het TT-circuit zal hebben voor de regio. De onderzoekers merken op dat de bouw van het FOC zal leiden tot negatieve effecten voor de omzet en ook potentieel de leegstand in de directe omgeving. “Deze verwachten we met name in (de binnenstad van) Assen. De effecten zijn echter volgens ons, gelet op andere afwegingen in het onderzoekskader, acceptabel en binnen verantwoorde marges”, stellen de onderzoekers. Zeker omdat er ook positieve synergie-effecten zullen optreden. “De belangrijkste daarvan is dat meer koopkracht in de regio terecht komt en er minder afvloeit naar buiten”, aldus de onderzoekers, die daarnaast benadrukken dat de aantrekkelijkheid van de regio zal stijgen.

Nieuws