Wereldwijde chemische industrie groeit naar 5,1 biljoen

29 december 2015 Consultancy.nl

De wereldwijde chemische industrie zal naar verwachting tegen 2020 circa $5,1 biljoen waard zijn. Dat blijkt uit een rapport van Solidiance. De belangrijkste groeimotor blijft de chemische industrie in China, die richting 2020 jaarlijks zal blijven groeien met zo’n 8%. Vooral innovatie in de automotive sector, energietransformatie, de bouw en elektronicasector zal de groei binnen de chemische industrie blijven aanzwengelen.

De Chinese economie heeft in de afgelopen jaren geprofiteerd van enorme groei. Naast landelijke groei wisten ook grote delen van de nationale industrie hoge groeipercentages te realiseren. In een recent onderzoeksrapport van Solidiance, getiteld ‘New Chemical Era in China’, onderzocht het adviesbureau hoe de vertraging van de Chinese economie de chemische industrie beïnvloedt, zowel nationaal als wereldwijd. Het rapport levert belangrijke inzichten in hoe de wereldwijde markt er voor staat, evenals een projectie voor de wereldwijde markt in 2020.

Global chemical sales 2003 to 2020

Tussen 2003 en 2013 steeg de waarde van de Chinese markt van $128 miljard naar $1.361 miljard. In Europa groeide de markt in diezelfde periode van $505 miljard naar $819 miljard, terwijl de Noord-Amerikaanse markt groeide van $370 miljard naar $686 miljard. De totale wereldwijde markt groeide van $1,46 biljoen, naar $4,1 biljoen in 2013.

Volgens het onderzoeksrapport zorgt de aanhoudende zwakte van de wereldeconomie, evenals de vertraging van de economie in China, ervoor dat ook de chemische industrie tussen 2013 en 2020 een langzamere groei zal doormaken. In deze periode zal naar verwachting de waarde van de wereldwijde industrie met slechts $1 biljoen toenemen. Hoewel de gemiddelde jaarlijkse samengestelde groei (CAGR) van de Chinese markt tussen 2003 en 2013 25% bedroeg, zal dit percentage voor de periode tot 2020 dalen tot 8%. Als gevolg daarvan zal naar verwachting de Chinese markt tegen 2020 zo’n $2 biljoen waard zijn. Tegelijkertijd zwakt ook de groei in de Europese markt af, van 3% tussen 2003 en 2013, naar 2% tot 2020, wat een groei van slechts $13 miljard betekent. In Noord-Amerika blijft naar verwachting hetzelfde groeipercentage behouden, met 4% gemiddeld per jaar naar tegen 2020 een waarde van $800 miljard.

Chemical industry CAGR growth 2003 - 2020

Volgens Solidiance zijn er een aantal belangrijke factoren die de groei van de Chinese chemische industrie zullen stimuleren:

Automotive: Aangezien China naar verwachting de grootste automotive markt ter wereld zal worden, zal de innovatie in producten voor de industrie op gang blijven. Chemische productontwikkeling zal voornamelijk gecentreerd zijn rondom (technologisch) geavanceerde materialen, waarbij de focus zal liggen op lichtgewicht, veiligheid, comfort, en milieuvriendelijkheid.

Energie: Een wereldwijde verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame hernieuwbare energie – die gepland wordt om klimaatverandering tegen te gaan – stuwt de vraag naar innovatie op het gebied van ‘photo-electrics’ en andere manieren om duurzame energie op te wekken. Dit zal ervoor zorgen dat chemische processen en technologisch geavanceerde materialen zullen worden toegepast voor zonnepanelen, windenergie, waterzuivering en gaszuivering.

Bouw: De bouwsector heeft in de afgelopen jaren een ongekende groei doorgemaakt, met aanhoudende vraag vanuit zowel de huizensector als de commerciële bouw. Nieuwe materialen en chemische producten blijven gewild om veilige en energiezuinige onderdelen te leveren voor bouwprojecten.

Elektrisch en Elektronisch: De aanhoudende vraag naar geavanceerde elektronica en naar steeds verdere miniaturisering – gecombineerd met milieuoverwegingen ten aanzien van gevaarlijke chemicaliën die gebruikt worden in het proces – zet de chemische industrie aan tot het zoeken naar innovatieve oplossingen om elektronica te produceren en te verbeteren.

Nieuws

Meer nieuws over