Bedrijven in advisering en zorg huren de meeste kunst

27 november 2015 Consultancy.nl

De adviesbranche heeft van alle sectoren de meeste gehuurde kunst aan de muur. Maar liefst een kwart van de kunststukken en –objecten hangt of staat bij een advies- of onderzoeksbureau. Dat blijkt uit een analyse van zo’n 15.000 verhuurde kunststukken. Door de opkomst van steeds meer zakelijke verhuurspecialisten en online bedrijven is het huren van kunst een stuk laagdrempeliger geworden en niet langer alleen voorbehouden aan grote corporate organisaties.

Kunst is voor organisaties naast het verfraaien van gebouwen en muren, ook een belangrijk middel om waarden (of andere communicatie-uitingen) die organisaties willen uitdragen, te delen. Een analyse van de kunst databank van Kunst.nl, een bedrijf dat zich toelegt op de zakelijke verhuur van kunst aan bedrijven en instellingen, laat zien dat niet alle sectoren over evenveel animo beschikken om kunst te huren. Uit de databank, die zo’n 15.000 onderzochte kunstwerken* bevat, blijkt dat maar liefst 24% (3.800) van de kunstobjecten hangt of staat bij een organisatie actief in de adviesbranche. In termen van uitgaven aan kunst staat de adviesbranche ook bovenaan de lijst – 22% van de totaaluitgaven is afkomstig uit de consultancy- en onderzoeksbranche.

Naast de adviesbranche, wordt er in de gezondheid- en welzijnszorg ook veel kunst gehuurd. Meer dan 10% van de verhuurde kunst is hier te vinden. Opvallend is dat financiële instellingen minder vaak kiezen voor kunst, goed voor 6% van het totaal. Zij besteden echter wel een relatief hoog bedrag per werk dat zij aan de muur hebben hangen. Grote banken, verzekeraars en overige financiële instellingen zijn goed voor meer dan 10% van het totaalbedrag van verhuurde kunst.

Hoeveelheid gehuurde kunst per branche

Een analyse binnen andere sectoren laat zien dat het huren van kunst niet langer voorbehouden is aan de grote corporate organisaties. Door de opkomst van zakelijke verhuurspecialisten en online bedrijven is het huren van kunst een stuk laagdrempeliger geworden. Uit de gegevens van de databank blijkt dat anno 2015 bedrijven met tussen de 20 en 100 werknemers het vaakst kunst aan de muur hebben hangen. Deze groep is goed voor een derde van de verhuurde kunst. Berit van Dobbenburgh, Directeur bij Kunst.nl, beaamt the trend: “Het model waarbij het mogelijk is de kunst te huren zorgt ervoor dat bedrijven in alle soorten en maten voor een vast maandbedrag iets moois aan de muren kunnen hebben hangen. De cijfers tonen aan dat dit aansluit in de markt.”

De grootste afnemer van kunst in de databank is het UWV. Volgens Van Dobbenburgh heeft dit te maken met de kunststrategie van de instelling. Het UWV kiest er bewust voor om 90% van haar kunstcollectie te laten bestaan uit werken van kunstenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zo invulling te geven aan haar doelstellingen op het gebied van ‘social return’. Van Dobbenburgh: “Dit is natuurlijk een ontzettend mooi voorbeeld hoe kunst bijdraagt aan het MVO-beleid van organisaties.”

Kunst en cultuur
Een eerdere analyse van Consultancy.nl liet zien dat de Nederlandse kunst- & cultuursector anno 2015 goed is voor een omzet van bijna €4,6 miljard, een stuk minder dan in 2009, maar desondanks bijna €0,5 miljard meer dan in 2005. De plekken waar de meeste (en bekendste) kunststukken hangen of staan, musea, trekken dit jaar naar verwachting zo’n 38 miljoen bezoekers.

* Het betreft een gedeelte van het totale kunstbestand van Kunst.nl.

Nieuws

Meer nieuws over