Pensioenverplichtingen AEX bedrijven fors gestegen

20 oktober 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De netto pensioenverplichtingen van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven blijven stijgen. Hun verplichtingen zijn sinds 1 januari met 5 miljard gestegen naar €38 miljard. Dit komt bovenop de stijging van €11 miljard in 2014. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer.

Het onderzoek van Mercer, een internationaal adviesbureau gespecialiseerd in HR vraagstukken, laat zien dat de pensioenverplichtingen van AEX ondernemingen toenamen ondanks een stijging van de rentes (yield) op bedrijfsobligaties. Een rentestijging leidde in principe tot een kleine daling van pensioenverplichtingen, hoewel die deels teniet werd gedaan door wisselkoers effecten. De totale bruto verplichting daalde door de gestegen rente naar ongeveer €209 miljard. De daar tegenoverstaande pensioen beleggingen daalden door de druk op de aandelenbeurzen echter naar circa €171 miljard, waardoor de netto pensioenverplichtingen zijn toegenomen.

Pensioen

Bas van Boesschoten, Principal bij Mercer, licht de ontwikkeling toe: “De rentes die bedrijven moeten geven op hun bedrijfsobligaties om kopers te vinden, zijn in 2015 sterker gestegen dan de rente op staatsobligaties. Op Europese bedrijfsobligaties is de rente gemiddeld met 0,3% tot 0,4% gestegen, terwijl de marktrente waarop pensioenfondsen hun renterisico afdekken met ongeveer 0,1% is gestegen. Dit zou een positief effect moeten hebben op de netto verplichting, omdat de bruto verplichtingen harder dalen dan de vastrentende waarden. Dit positieve effect is echter (meer dan) teniet gedaan door de dalende beurskoersen.”

Daarnaast wijst Van Boesschoten op de risico’s die gepaard gaan met de toenemende volatiliteit van rentes. In aanloop naar en als gevolg van de maatregelen van de ECB zijn de rentes tot en met maart verder weggezakt. In april tot en met september is, met tussentijdse ups en downs, een opmerkelijk herstel opgetreden, waardoor de rentes eind september flink hoger liggen dan de rentes eind 2014. Deze volatiliteit leidt ook tot volatiliteit op de balans van de onderneming en in de jaarlijkse pensioenlasten. “Dit noopt het monitoren en waar nodig het mogelijk managen van het pensioenrisico voor de onderneming.” Een buyout of een overgang naar een CDC-regeling kan uitkomst bieden, aldus de Mercer adviseur.

Bas van Boesschoten Mercer

Naast het slechte nieuws voor de balanspositie van de ondernemingen is er ook positief nieuws stelt Van Boesschoten. De gestegen yield op bedrijfsobligaties zorgt er namelijk voor dat de lasten van een jaar pensioeninkoop zijn gedaald met 5% - 10%. Dit zal met name bij arbeidsintensieve ondernemingen een positief effect hebben op de winstgevendheid voor 2016, vergeleken met 2015.