Online verzekeringsadvies wint terrein in zakelijke markt

14 september 2015 Consultancy.nl

Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan digitaal verzekeringsadvies en willen bedrijfsverzekeringen online afsluiten. Volgens een nieuw onderzoek van IG&H Consulting & Interim is het percentage bedrijven dat inkomensverzekeringen online afsluit in drie jaar tijd met 23% gestegen.

In 2013 sloot slechts 7% van de bedrijven inkomensverzekeringen online af. In 2014 steeg dit percentage naar 13% en in 2015 is het al 30% van de bedrijven die dit doet. De grootste groei in online animo is zichtbaar bij inkomensverzekeringen (+23%), gevolgd door pensioensverzekeringen (+21%). Bij schadeverzekeringen is dit percentage met 19% gestegen. De stijgende populariteit van online gaat ten kosten van overige kanalen, zoals het fysiek afsluiten van een product of telefonisch afsluiten, het kanaal dat in verhouding het meeste terrein verloor (bijna -10%).

Aandeel online afsluiten, per zakelijke verzekeringsmarkt

“Afgelopen jaren zagen wij een snel stijgende behoefte om verzekeringszaken online af te sluiten in de consumentenmarkt. Deze trend zet nu ook door in de zakelijke markt. Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven hun klantreis (deels) online willen afleggen,” zegt Jan-Pieter van der Helm, Director bij IG&H Consulting & Interim.

Ondanks de toename van digitale kanalen, constateert IG&H dat verzekeraars echter nog onvoldoende in spelen op de vraag naar online (advies over) bedrijfsverzekeringen. “Opvallend is dat er vrijwel geen verzekeraar is met een online zakelijke propositie. Ook bestaat er nog geen serieuze zakelijke verzekeringvergelijker, die we in de consumentenmarkt wel volop zien.”

Onafhankelijke adviseurs
Ook blijkt uit het onderzoek dat het voor onafhankelijk adviseurs steeds moeilijker wordt om hun meerwaarde aan te tonen. Bedrijven kiezen eerder voor hun bank of accountant om financieel advies bij in te winnen. In de zakelijke markt krijgt de adviseur minder waardering voor deskundigheid en digitale mogelijkheden dan de ‘huisbank’. “Voor meer dan de helft van de bedrijven is de bank of accountant het eerste aanspreekpunt bij financiële vragen”, zegt Van der Helm. “Slechts 17% ziet de onafhankelijk adviseur als belangrijkste aanspreekpunt.”

Wie is uw eerste aanspreekpunt bij financiele vragen

De consultants verwachten dat naar de toekomst toe met name in de kleinzakelijke markt de rol van de onafhankelijke adviseur verder onder druk zal komen te staan. Dit komt door de vereenvoudiging van de producten en klantprocessen. Het online vergaren van informatie en afsluiten van verzekeringen gaat dan ook een steeds belangrijkere rol spelen. “De markt gaat steeds meer het karakter krijgen van een commoditymarkt, vergelijkbaar met de particuliere markt”, aldus Van der Helm. “Dit heeft een toename van zelforiëntatie, lagere mate van advies en meer zelf afsluiten tot gevolg”. Verzekeraars en adviseurs kunnen hier volgens hem op inspelen door hun klantprocessen en –interactie vergaand te digitaliseren en de klant te faciliteren zijn gewenste (deels) online klantreis te volgen, zowel bij orientatie, advies als afsluiten.

Voor het onderzoek nam IG&H de klantvoorkeuren en kanaal- en mediakeuzes rond financiële producten bij ruim 800 organisaties onder de loep.

Nieuws