Verkoop lichte voertuigen doorbreekt 100 miljoen grens

17 augustus 2015 Consultancy.nl

In de komende zeven jaar zal de markt voor lichte voertuigen naar verwachting met 2,6% per jaar groeien, waardoor het totaal aantal verkochte auto’s de grens van 100 miljoen zal passeren. Terwijl in China een afzwakking van de groei wordt verwacht van 16% naar 4% in de komende periode, zal de markt in Europa eindelijk afscheid nemen van de stilstand en met 2,2% per jaar groeien. Tegelijkertijd krijgen Brazilië en Rusland te maken met een structureel overschot aan lichte voertuigen. 

In een recent onderzoeksrapport van AlixPartners wordt de status van de wereldwijde automotive industrie in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de markt voor lichte voertuigen, zoals personenauto’s, tussen 2007 en 2014 een gematigde jaarlijkse groei van 3,1% kende. In aantallen ging het om een stijging van 69,7 miljoen auto’s in 2007 naar 86,4 miljoen verkochte auto’s in 2014. Regionaal zijn de verschillen echter aanzienlijk. Europa kreeg te maken met de meest ernstige afname in de recente geschiedenis van de markt – per jaar kromp het aantal verkochte lichte voertuigen met 2,8%. In 2014 telde Europa nog maar 18,3 miljoen voertuigverkopen terwijl er in 2007 nog 22,3 miljoen werden verkocht. Tegelijkertijd explodeerde de automarkt in China. Kwamen er in 2007 nog 8,3 miljoen nieuwe auto’s bij, in 2014 reden er maar liefst 23,6 nieuwe wagens weg bij de dealers. Noord-Amerika zag een kleine groei van 0,4%, zo’n 0,5 miljoen auto’s meer in 2014 dan in 2007.

Global light vehicle sales 2007 - 2021

Als onderdeel van het onderzoek heeft AlixPartners voorspellingen gedaan naar het aantal voertuigen dat tussen 2014 en 2021 zal worden verkocht. AlixPartners verwacht dat de totale wereldwijde markt zijn groei met gemiddeld 2,6% per jaar zal voortzetten, waardoor in 2021 het aantal verkochte voertuigen de grens van 100 miljoen zal doorbreken. De meeste regio’s zullen vertragingen in hun groeicijfers zien, met als belangrijkste uitzondering Europa, waar de groei aanzwelt naar 2,2% per jaar. Die groei staat in contrast met de krimp die de afgelopen jaren binnen de Europese automotivesector zichtbaar was. In China wordt een aanzienlijke vertraging verwacht, de groei per jaar daalt de komende zeven jaar naar 4,3%. In Japan/Korea wordt een krimp van 2,0% verwacht.

Europese wederopstanding
Na zeven jaar van -2,8% negatieve groei zal de Europese automotive sector naar verwachting eindelijk weer groei vertonen. Desondanks blijven bepaalde regio’s zoals West-Europa slechts een kleine groei vertonen. De grootste groei wordt verwacht in Centraal en Zuid-Europa, met respectievelijk 5,3% en 4,5% groei. Oost-Europa zal naar verwachting een groei van 3,7% zien. In absolute aantallen komen er in West Europa 0,5 miljoen auto’s bij, bovenop de 11,1 miljoen voertuigen in 2014. In Zuid- en Oost- Europa komen er op de wegen respectievelijk 1,1 miljoen en 1,3 miljoen auto’s bij.

Light vehicles sales volume 2014 - 2022

Chinese groeimotor
In tegenstelling tot Europa heeft China de afgelopen zeven jaar alleen maar groei gezien. Autobestuurders kochten maar liefst 23,1 miljoen voertuigen in 2014, ten opzichte van 8 miljoen in 2007. Maar de komende zeven jaar lijkt de groei zich niet zo stevig voort te zetten. Deels door een steeds verder verzadigde markt, en door een afzwakking van de Chinese economische groei. Toch zal de Chinese markt naar verwachting met 4,1% per jaar blijven groeien, waardoor tot 2021 nog eens 9 miljoen extra voertuigen verkocht zullen worden in de regio. Volgens het consultancybureau zal de afzwakking van de groei echter wel zorgen voor een toegenomen druk op de prijzen op de Chinese automarkt, wat wederom de marges onder druk zal zetten.

China light vehicle sales 2007 - 2021

Structurele overcapaciteit
Vanuit een productieperspectief toont AlixPartners dat Rusland, Brazilië, en voor een deel ook India, de komende jaren getroffen zullen worden door een structureel overschot. De economische krimp in Rusland, als gevolg van de sancties en lagere olieprijzen, evenals devaluatie van de roebel en stijgende rentes, heeft een negatief effect op de consumentenuitgaven aan nieuwe voertuigen. In Brazilië blijven de belastingen en rentes de komende jaren stijgen, terwijl de valuta minder waard wordt en consumentenuitgaven op een laag pitje blijven. In deze markten zorgen deze factoren ervoor dat de markt een overcapaciteit opbouwt, die de auteurs van het rapport verwachten terug te zien in bijna alle opkomende BRIC-landen. De ingebruikname van beschikbare voertuigen kan in Brazilië dalen naar 50% en in Rusland zelfs naar 35%.

Capacity and assembly variance of selected markets 2014 versus 2018

Nieuws

Meer nieuws over