Gebruik van DigiD stijgt, maar vertrouwen neemt af

18 augustus 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het gebruik van DigiD is afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Volgens een onderzoek onder meer dan 10.000 burgers en ondernemers maakt momenteel meer dan de helft van hen gebruik van DigiD, ten opzichte van 38% in 2013. Ook is men meer tevreden over het identiteitsverificatiesysteem. Nederlandse burgers maken zich echter meer zorgen over de veiligheid van het systeem – het percentage burgers dat ‘absoluut’ vertrouwen heeft in DigiD daalde met bijna 10% naar 18%.

Om in beeld te krijgen hoe Nederlanders de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de overheid beoordelen, voert de overheid regelmatig onderzoek uit naar het thema. Het onderzoek, getiteld ‘De kwaliteit van de overheidsdienstverlening’ is in 2008 voor het eerst uitgevoerd, en ook in 2009, 2010, 2013 en afgelopen jaar is dit onderzoek herhaald. Onderdeel van het onderzoek is ook de beoordeling die Nederlandse burgers en ondernemers geven aan DigiD, het identiteitsverificatiesysteem waar burgers mee moeten inloggen voor alle online overheidsomgevingen.

Bekendheid en gebruik DigID

DigiD is in 2003 onder de naam Nieuwe Authenticatie Voorziening gelanceerd als manier om mee in te loggen op websites van de overheid en in de zorg. DigiD is een afkorting van Digitale Identiteit en vervangt als het ware de identiteitskaart of het paspoort dat een burger moet tonen bij een fysiek overheidsloket. Met behulp van zijn eigen unieke DigiD-code kan een burger zich identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren en zodoende zaken regelen met de overheid.

Gebruik neemt toe
De meest recente editie van het onderzoek laat zien dat DigiD steeds meer gebruikt wordt. Net als in 2013 is in 2014 ongeveer 95% van de respondenten bekend met het systeem. Maar in tegenstelling tot 2013 maakt in 2014 meer dan de helft (52%) van de burgers en ondernemers gebruik van het systeem – 14% meer dan in 2013. Het aantal mensen dat helemaal niet bekend is met het digitale paspoort is gelijk gebleven – een aanzienlijke minderheid van 1%.

Effect van DigID op overheidsdienstverlening

Tevens blijkt uit de data dat mensen meer tevreden zijn over het systeem. Gemiddeld geven de respondenten DigiD in 2014 een 7,3. In 2013 lag het gemiddelde cijfer nog 0,4 punten lager op een 6,9. Als onderdeel van het onderzoek werden de respondenten ook gevraagd of zij DigiD als een verbetering ervaren voor de overheidsdienstverlening. Net als in 2013 beschouwt 5% in 2014 DigiD als een verslechtering van de overheidsdienstverlening. Iets minder mensen in 2014 vinden DigiD een verbetering dan in 2013 – dit percentage daalde van 44% naar 43%. Nog steeds heeft meer dan de helft van de respondenten geen uitgesproken mening over het effect van DigiD op de overheidsdienstverlening of vindt niet dat hij of zij dit kan beoordelen.

Minder vertrouwen
Ondanks dat DigiD door meer mensen gebruikt wordt, bestaan er wel zorgen over de veiligheid en in het bijzonder de cybersecurity van het systeem. Het percentage mensen dat ‘absoluut’ vertrouwt in DigiD is in 2014 met 9% teruggelopen naar 18%. Het aandeel mensen dat het systeem enigszins vertrouwt is met 6% toegenomen – van 46% naar 52%. In 2014 steeg het percentage respondenten dat niet veel of geen vertrouwen heeft in het inlogsysteem met 4% naar 27%.

Vertrouwen van burgers in DigID