BCG: Wereldwijd privevermogen stijgt naar 222 biljoen

13 juli 2015 Consultancy.nl

In 2019 zal volgens voorspellingen van The Boston Consulting Group het wereldwijde financiële privévermogen de grens van $222 biljoen passeren. Hoewel anno 2015 de VS nog steeds het grootste aandeel van het vermogen heeft (31%), komt de huidige nummer twee, Azië, steeds dichterbij en zal in 2019 naar verwachting de rijkste regio ter wereld zijn. Volgens het onderzoek zullen vooral de allerrijkste huishoudens hun vermogen verder zien groeien in de komende jaren.

In het onlangs verschenen onderzoeksrapport ‘Global Wealth 2015: Winning the Growth Game’, neemt The Boston Consulting Group (BCG) het financiële vermogen van particulieren* wereldwijd onder de loep. De consultants kijken in het rapport onder andere naar de grootte en groei van het privévermogen, en naar de verdeling over verschillende regio’s en sociale groepen. De 62 landen die zijn meegenomen in het onderzoek genereerden in 2014 94% van het wereldwijde BBP.

Global wealth growth in 2014

In 2014 is het wereldwijde privévermogen toegenomen met 11.9% – van $146,8 naar $164,3 biljoen. De toename is relatief gezien iets kleiner dan in 2013 (+12,3%), maar absoluut gezien is er in 2014 $1,4 biljoen meer bijgekomen dan in het jaar daarvoor. Noord-Amerika is nog steeds de rijkste regio ter wereld, met een privévermogen van $50,8 biljoen, maar de grootste groei werd in 2014 genoteerd voor Azië en Oceanië (exclusief Japan) – daar steeg de particuliere rijkdom met maar liefst 29,4%. In combinatie met de 2013-groei van 27% is het verre Oosten daarmee rijker geworden dan Europa (West en Oost gecombineerd) en daarmee de op een na rijkste regio ter wereld met $47,3 biljoen vermogen.

Van de toename van $17,5 biljoen in privévermogen is bijna driekwart (73% ofwel $13 biljoen) afkomstig uit reeds bestaand vermogen. De andere 27% (~$5 biljoen) bestaat uit nieuw vermogen.

Drivers of wealth in 2014

Vooruitzicht
BCG voorspelt dat in 2019 de wereldwijde rijkdom van particulieren zal zijn gegroeid naar $222,1 biljoen – een gemiddeld jaarlijkse groei van 6,2%. Tussen 2014 en 2019 zal de Aziatische regio een jaarlijks groeiratio van 9,7% zien, waardoor zijn privévermogen $75,1 biljoen bereikt. Dat is ruim $12,5 biljoen meer dan het vermogen dat particulieren in Noord-Amerika naar verwachting in 2019 zullen bezitten ($62,5 biljoen). De grootste toename zal volgens de strategieconsultants echter in Latijns Amerika plaatsvinden. Daar stijgt het privévermogen met gemiddeld 12% per jaar de komende vijf jaar – van $3,7 biljoen eind 2014 naar $6,6 biljoen in 2019.

Azië en Oceanië hebben in 2019 meer dan een derde van het wereldwijde privévermogen in handen (34%), terwijl de regio nu nog 29% beslaat. De Noord-Amerikaanse landen zien hun aandeel slinken van 31% in 2014 naar 28% in 2019. Op de derde plaats volgt West Europa, dat tevens zijn aandeel ziet krimpen – van 24% naar 22% in de komende vijf jaar.

Wealth per region

Verdeling van de rijkdom
Het onderzoek toont aan dat eind 2014 de wereld 17 miljoen miljoenenhuishoudens (een huishouden met een privévermogen van meer dan $1 miljoen dollar) telt. Zij waren afgelopen jaar bij elkaar goed voor zo’n 41% van het totale privévermogen, en volgens de voorspellingen zal dit aandeel verder groeien naar 46% in 2019.

Het vermogen van UHNW-huishoudens (ultra-high-net-worth: zij die meer dan $100 miljoen ter beschikking hebben) is in 2014 met 11% gegroeid naar $10,2 biljoen (6% van het wereldwijde totaal). Volgens BCG zal deze sociale groep zijn vermogen het hardst zien groeien de komende 5 jaar, zowel door aanwas van nieuwe huishoudens die onder deze groep vallen (+19% per jaar) als door groei van vermogen van bestaande UHNW-huishoudens (+12% per jaar). De verwachting is echter dat het gemiddelde privévermogen van UHNW-huishoudens overal ter wereld per jaar zal afnemen met 5,7%.

Distribution of wealth

* Onder BCG’s definitie van vermogen vallen deposito’s, het nettovermogen van beursgenoteerde effecten zowel direct als indirect beheerd door private wealth fondsen, en levens- en pensioenvermogen.

Nieuws