Scan brengt High Performance-volwassenheid in kaart

15 juli 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Organisatieontwikkelaar Personae heeft een High Performance Organisatie (HPO)-Scan ontwikkeld voor organisaties. Met deze scan kunnen bedrijven het leer- en verandervermogen van hun organisatie in kaart brengen. De resultaten worden vergeleken met een High Performance volwassenheidsmodel, waaruit een score voorkomt. Aan de hand van de uitkomsten kunnen organisaties waar nodig actie ondernemen om hun organisatie te veranderen in een High Performance Organisatie.

High Performance Organisaties
In de huidige en snel veranderende wereld van vandaag moeten organisaties om concurrerend te blijven snel kunnen mee veranderen met alle ontwikkelingen in de markt. Daarbij lijkt het steeds belangrijker te worden om de organisatie in een zogeheten ‘High Performance Organisatie’ te veranderen, een onderwerp dat de afgelopen jaren zeer in de belangstelling staat. Een High Performance Organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie*.

High Performance Organisatie

Om als High Performance Organisatie (HPO) door het leven te gaan is het zaak dat organisaties op een excellente manier werken, leren en veranderen. Om dat te bereiken dienen organisaties aan diverse eisen te voldoen. “Kenmerkend voor een High Performance / ExcelLerende Organisatie is een uitgebalanceerde hoge score op vier onderscheidende kwadranten van organisatiecultuur”**, stelt Jan Dirk den Breejen, directeur en senior adviseur van Personae, een organisatie die bedrijven helpt bij organisatieontwikkeling en verandertrajecten en hen ondersteunt bij de transitie naar een High Performance Organisatie. Hij onderbouwt deze stelling met onderzoeksgegevens uit de database van de HPO-Scan. Daaruit blijkt dat een evenwichtige organisatiecultuur sterk correleert met het duurzaam behalen van de organisatiedoelen. Den Breejen: “De HPO-scan is wetenschappelijk getest op betrouwbaarheid en validiteit”.

Den Breejen heeft jarenlange ervaring op het gebied van organisatieverandering***. Hij is onder meer auteur van het boek ‘De High Performance Organisatie: een integrale aanpak’ en ontwikkelde tevens een eigen praktische aanpak waarmee organisaties een performancegericht werk-leertraject kunnen opzetten en uitvoeren. Deze methode, getiteld Personal Performance Methode (PPM) helpt organisaties hun bedrijfsvoering te verbeteren en de bedrijfscultuur te veranderen, waardoor zij hun bedrijf in een High Performance Organisatie kunnen veranderen.

Jan Dirk den Breejen - Personae

HPO-Scan
Om vast te stellen hoe het gesteld is met het leer- en verandervermogen van organisaties, heeft Personae de HPO-scan ontwikkeld voor organisaties. De scan, die online kan worden doorlopen, is gebaseerd op 140 vragen over de bedrijfsvoering van een organisatie. Daaruit komt uiteindelijk een rapportage voort, waarin de organisatie op 4 cultuurdimensies en de bedrijfsvoering wordt beoordeeld. Die uitslag geldt volgens Den Breejen als “ideale nulmeting en resultaatmeting bij verandertrajecten”. Deze online scan wordt steeds door minimaal 5 mensen uit de organisatie ingevuld.  

Na het invullen van de scan worden de resultaten vergeleken met een High Performance volwassenheidsmodel. Per onderdeel en per vraag vergelijkt de organisatie zich met de Nederlandse gemiddelde score. Na afloop krijgt de organisatie de resultaten te zien in een radardiagram. Ook wordt de mate van balans tussen de kwadranten gemeten. Hiermee kunnen de deelnemers aan de scan de status van de leer- en veranderomgeving en de balans tussen de verschillende cultuurkwadranten binnen hun organisatie visualiseren. De rapportage bevat ook de scores per vraag, voor een prioritering van concrete actiepunten (performance gaps). Bij de scan is altijd een interpretatie-meeting inbegrepen, waarin de samenhang tussen de scores besproken wordt.

Radar diagram

Den Breejen legt tenslotte uit dat om deze actiepunten / performance gaps op te pakken, vervolgens werkleertrajecten ontwikkeld kunnen worden (co-creatie). Daarbij wijst hij op de veranderkracht van de medewerkers zelf. “De meeste performance gaps worden opgepakt en geanalyseerd door een senior manager of professioneel projectleider/consultant. Zonde! Het is verstandig om geleidelijk deze performance gaps te gaan benutten als begeleid leertraject ‘in action’ voor medewerkers. Leer ze het zelf doen. Laat ze zelf de uitdaging aangaan en al doende, al worstelend, hun bekwaamheden en zelfsturing ontwikkelen”, aldus Den Breejen. Hij verwijst daarbij naar de door hem ontwikkelde Personal Performance Methode die hierbij kan ondersteunen en volgens hem een “aanpak is die de benodigde veranderingen in de organisatie benut als leeractiviteit voor de betrokken medewerkers”. 

* Zo luidt de definitie van het HPO Center, een organisatie die profit, non-profit en overheidsbedrijven helpt met focus en richting om te sturen op prestatieverbetering. 

** Zakelijk & Doelgericht, Zelfsturing & Creativiteit, Mens & Motivatie en Planning & Proces

*** Den Breejen werkt als innovatie en business development manager bij Schouten & Nelissen. Van 1995 tot 2002 was hij Europees directeur van de International Board for Certified Trainers (IBCT).