Europese MKB bedrijven optimistischer over economie

16 juni 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het vertrouwen van bestuurders van middelgrote bedrijven in Europa stijgt en de vooruitzichten op groei zijn overal in de regio verbeterd, blijkt uit een recent onderzoek van Grant Thornton. Leiders uit Ierland en Nederland zijn bijzonder positief over de toekomst, terwijl het vertrouwen in de UK juist is gedaald. Als grootste bedreigingen voor de groei worden hoge werkeloosheid, deflatie en de opkomst van nationalisme genoemd.

In ‘The future of Europe’, een recent uitgebracht internationaal onderzoeksrapport, brengt Grant Thornton het ondernemingsklimaat van Europa voor nu en voor de toekomst in kaart. De resultaten in het rapport zijn gebaseerd op interviews met 1.100+ CEO’s, Managing Directors, bestuursvoorzitters en andere beslissers van middelgrote bedrijven (50 - 499 werknemers) uit alle sectoren.

Economische ontwikkeling
In de zeven jaar na het uitbreken van de financiële crisis heeft Europa een periode van achterblijvende groei gekend. In 2013 groeide de economie van de EU-landen maar met een zeer kleine 0,1%. Vorig jaar presteerde de EU aanzienlijk beter en liet een groei van 1,4% zien. Ook de gehele Eurozone deed het afgelopen jaar enigszins beter, en groeide met 0,9% ten opzichte van 0,5% in 2013. De groeiverwachtingen voor 2015 liggen opnieuw hoger met 1,8% voor de EU-landen en 1,5% voor de gehele Eurozone.

Real GDP growth

De sterspeler van 2014 voor Europa is Ierland, die zijn economie met 4,8% zag groeien, mede door een stijging in export van 12,6%. Voor 2015 wordt een groei van 3,9% verwacht. Ook Polen blijft een groeimotor voor de Europese economie, met 3,3% groei in 2014 en een verwachte groei van 3,5% in 2015. Nederland maakt naar verwachting dit jaar een flinke sprong vooruit – vorig jaar groeide het BBP met 0,9% en voor 2015 wordt een groei van 1,6% verwacht. Buiten de Eurolanden laat ook Turkije dit jaar een bescheiden groei zien van 3,1% - 0,2% hoger dan in 2014. Zowel Spanje als Griekenland zullen het in 2015 naar verwachting relatief goed doen, met een voorspelde groei van 2,5%.

De drie economische grootmachten van Europa lieten alle drie terughoudende resultaten zien. De Duitse economie groeide met 1,6% en zal in 2015 ongeveer net zo hard groeien. Dit is veel lager dan de 3,8% groei die Duitsland in 2011 liet zien. Frankrijk groeide in 2014 maar met 0,4% - een groeipad dat de Fransen voor de laatste drie jaar aanhouden – maar voor 2015 zijn de vooruitzichten rooskleuriger met een voorspelde groei van 1,2%. Italië kromp in 2014 met 0,4% en zal naar verwachting in dit jaar weer met 1,5% groeien. Het Verenigd Koninkrijk groeide afgelopen jaar met 2,6% en zet dit pad voort met 2,7% als verwachting voor 2015.

Real GDP growth wider Europe

Economische vooruitzichten
Leidinggevenden zien aanzienlijk potentieel voor groei in veel Europese landen. In de EU heeft 38% van de leiders vertrouwen in het aantrekken van de economie en in de Eurozone ligt dit percentage op 34%. Vooral Ierse leiders blijven zeer overtuigd van de positieve ontwikkelingen voor het ondernemersklimaat in hun land, van 86% vorig jaar naar 92% in 2015. 66% verwacht dan ook een stijging van hun winst te zien in de komende 12 maanden. Ook Nederlandse managers voorzien een goed jaar, en 78% spreekt zijn vertrouwen hierop uit – 31% meer dan vorig jaar. Op de derde plek volgt de UK met 65% - 14% minder dan vorig jaar.

Spanje laat een indrukwekkende toename van vertrouwen zien met 52% - 30% meer dan vorig jaar. Maar vooral in Finland zijn de leiders positiever – of ‘minder negatief’ – over de vooruitzichten met -12% en een toename van 44% ten opzichte van vorig jaar. Het vertrouwen in Polen en Zweden nam af – met 15% naar 24% en van 19% naar 4% respectievelijk.

Net business optimism in the economic outlook

Bedreigingen
In het onderzoek werden de respondenten ook gevraagd om de belangrijkste bedreigingen voor het economische klimaat in Europa te benoemen. Hoewel het sentiment positiever is geworden blijven de Europese leiders ook de komende tijd te maken krijgen met bepaalde tegenslagen. De grootste bedreiging voor de economische stabiliteit in Europa is volgens 25% van de Eurozone leiders de werkeloosheid. Op de tweede plaats volgt tegenvallende groei met 23% en daarna worden hoge nationale schulden als belangrijkste bedreiging gezien (20%). Voor Europa als geheel is de grootste bedreiging volgens leidinggevenden de nationale schuld van veel landen (30%), gevolgd door toenemende populariteit van nationalistische partijen (24%) en 17% ziet de hoge werkeloosheid als belangrijkste bedreiging.

Hoe belangrijk deze bedreigingen worden gevonden verschilt echter sterk tussen de verschillende landen. Waar bijna de helft van de Spaanse (45%) en Italiaanse leiders (44%) zich zorgen maken om hoge werkeloosheid, geeft bijvoorbeeld maar 11% van de Britse leiders dit als een van de belangrijkste zorgen. Vooral de Baltische staten maken zich zorgen om tegenvallende economische groei – Estland (48%), Litouwen (32%) en Letland (26%) – maar ook Frankrijk is een uitschieter met 31% van de leiders die zich zorgen maken om lage economische groei.

Economic threat profile