Mensen in schuldhulpverlening verdubbeld in 8 jaar

30 juni 2015 Consultancy.nl

In 2014 hebben zich 92.000 mensen gemeld bij de schuldhulpverlening, twee keer zoveel als in 2006 toen het er nog 46.000 waren. Ten opzichte van 2013 is het aantal met 3,3% toegenomen. Ook het gemiddelde bedrag dat mensen verschuldigd zijn wordt steeds hoger – in 2014 was het gemiddelde schuldbedrag met €38.500 hoger dan ooit te voren. Dat blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van data van de NVVK.

De Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, beter bekend als de NVVK*, heeft tot doel mensen die in de financiële problemen zitten te helpen bij het wegwerken of voorkomen van het ontstaan van schulden. Ruim 90 organisaties zijn bij de branchevereniging aangesloten en allen leveren zij financiële en adviesdiensten op het gebied van schuldsanering, sociale kredietverlening en andere vormen van hulpverlening voor Nederlanders met schulden.

Verdubbeling
In zijn jaarverslagen houdt de NVVK bij hoeveel aanvragen jaarlijks in ons land worden gedaan voor schuldhulpverlening. In 2014 kwam het aantal aanvragen uit op 92.000, ter vergelijking, in 2013 lag dit aantal nog op 89.000 – ruim 3% minder.

Aantal aanvragen schuldhulpverlening

Maar als we verder terug in de tijd gaan worden veel ernstigere stijgingen zichtbaar. In 2006 was het aantal Nederlanders dat schuldhulpverlening aanvroeg nog maar 46.000 – de helft van de 92.000 afgelopen jaar. In de afgelopen acht jaar was het aantal aanvragen alleen in 2008 lager, toen het aantal aanvragen rond de 44.100 lag. Vooral in 2009 en 2010 steeg het aantal aanvragen schrikbarend snel – in 2009 kwamen er 53.250 aanvragen binnen, 21% meer dan in 2008. In 2010 kwamen daar ruim 15.000 aanvragen bovenop, een stijging van 48%**. In 2011 nam het aantal aanvragen iets af naar 76.000, maar sindsdien groeit het aantal aanvragen per jaar gestaag verder met +8.000 in 2012, +5.000 in 2013 en +3.000 in 2014.

Gemiddelde schuld
Het gemiddelde schuldbedrag van deze aanvragers is over de jaren ook steeds hoger geworden. Was men in 2007 en 2008 nog rond de €30.000 verschuldigd, in 2014 is dit €38.500. In de afgelopen 7 jaar waren de schulden in Nederland gemiddeld nog nooit zo hoog. Vooral in 2009 en 2013 steeg de gemiddelde schuld sterk – in 2009 met €3.800 (+13%) naar €33.700, en in 2013 met €4.200 naar €37.700 en een stijging van 13% ten opzichte van 2012. Als naar de hele periode wordt gekeken, is de gemiddelde schuld de afgelopen 7 jaar met 28% toegenomen.

Gemiddelde schuld binnen schuldhulpverlening

Niet regelbare schulden
Het aantal mensen met tenminste één niet-regelbare schuld is sinds 2011 meer dan verdubbeld. In 2011 waren er 6.500 aanvragen voor schuldhulpverlening waarbij de NVVK niet goed kon bemiddelen, maar in 2014 zijn dit er maar liefst 13.800 – 15% van het totale aantal aanvragen. Vaak gaat het hier om schulden die zijn opgelopen doordat mensen onterecht toeslagen hebben ontvangen van de belastingdienst, die dan door de overheid worden teruggevorderd. De NVVK stelt dat de overheid hier te vaak fraude vermoedt, waardoor allerlei juridische barrières ontstaan voor een goede schuldhulpverlening.  

Hoewel het aantal aanvragen is gestegen en ook de niet regelbare schulden toenemen, boekte de NVVK ook kleine successen in het afgelopen jaar. In 2014 werd relatief 5% meer van de schuldmiddelingen met succes afgerond – van 61% in 2013 naar 66% in 2014. Het percentage succesvol afgeronde saneringskredieten bleef gelijk, een niveau van 83%.

* NVVK staat oorspronkelijk voor Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. In de afgelopen 80 jaar is de dienstverlening naast sociale kredietverlening uitgebreid met een groot aantal andere producten, te weten informatie en advies, budgetbeheer, stabilisatie, saneringskrediet, schuldbemiddeling, herfinanciering en betalingsregeling.

** De flinke stijging in het aantal aanvragen in 2010 is volgens de NVVK te verklaren door een aantal factoren. De economische crisis zorgt dat jaar nog steeds voor een toeloop op de schuldhulpverlening, doordat veel van de Nederlanders een te kleine buffer heeft tegen financiële tegenvallers. Daarnaast kregen gemeenten dit jaar extra financiële middelen voor de schuldhulpverlening, die onder meer werd ingezet om wachtlijsten weg te werken. Dit leidde tot een vertekening van het toegenomen aantal aanvragen, die soms al vanaf 2009 op een wachtlijst stonden.

Nieuws