Nieuw boek helpt ondernemers in bijzonder beheer

25 juni 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Erik in ’t Groen – consultant bij het Rotterdamse adviesbureau Kruger – en Jan Adriaanse – hoogleraar Turnaround Management aan de Universiteit Leiden – hebben het boek ‘Zwaar weer ondernemen - De overlevingsgids voor ondernemers in Bijzonder Beheer’ uitgebracht. Met het nieuwe boek willen de auteurs ondernemers helpen financiële problemen te overwinnen en (startende) ondernemers helpen deze te voorkomen.

Door de financiële crisis belandden veel ondernemers de afgelopen jaren in zwaar weer. Weliswaar daalde in de aantrekkende economie het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen in 2014 met circa 21% ten opzichte van het jaar ervoor, toch waren er vorig jaar nog ruim 6.600 bedrijven die in ons land over de kop gingen. Veel van dergelijke (veelal MKB-) ondernemingen die failliet (dreigen te) gaan doen dat vanwege miscommunicatie tussen ondernemers en banken, stellen hoogleraar Jan Adriaanse en voormalig bankier Erik in ’t Groen op basis van door hen uitgevoerd onderzoek. Daaruit blijkt onder meer dat zeven op de tien Nederlanders vindt dat banken een maatschappelijke functie hebben om ondernemers te redden van faillissement.

Zwaar weer ondernemen

Boek: Zwaar weer ondernemen

Op basis van hun onderzoeksbevindingen hebben Adriaanse en In ‘t Groen samen het boek ‘Zwaar weer ondernemen. De overlevingsgids voor bedrijven in Bijzonder Beheer’ geschreven, dat binnenkort verschijnt bij uitgeverij Haystack. Jan Adriaanse is hoogleraar Turnaround Management aan de Universiteit Leiden. Erik in ’t Groen is tegenwoordig consultant bij Kruger, een Rotterdams advieskantoor dat zich richt op management consultancy, corporate finance en interim management. Daarvoor was hij acht jaar werkzaam als accountmanager bij de Rabobank, binnen de afdeling Bijzonder Beheer, waar hij ruime ervaring heeft opgedaan met Turnaround vraagstukken. Het boek van de twee auteurs dient als een praktische ‘overlevingsgids’ voor ondernemers om om te gaan met hun financiële uitdagingen, maar biedt ook inhoudelijke aanknopingspunten voor (met name startende) ondernemers om dergelijke problemen te voorkomen.

Banken hebben maatschappelijke kredietfunctie
Volgens In ’t Groen en Adriaanse – en zeven op de tien Nederlanders – hebben banken een maatschappelijke functie om ondernemingen die in zwaar weer verkeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast heeft die maatschappelijke functie volgens de auteurs veel baat bij meer dialoog, wederzijds begrip en vertrouwen aan beide kanten. Dat 70% van de Nederlanders deze maatschappelijke functie aan banken toekent blijkt uit een recent onderzoek van online marktonderzoeksbureau No Ties. Tegelijkertijd vindt slechts 4% dat ondernemingen altijd gered moeten worden van faillissement en 99% denkt niet dat meer geld lenen bij de bank de (beste) oplossing is om faillissement af te wenden.

Erik in t Groen en Jan Adriaanse

Volgens de auteurs zijn dit “opvallende uitkomsten”, zeker met het oog op de kritiek die banken ondervinden omtrent MKB-kredietverlening. “Eén op de vijf – in sommige sectoren zelfs één op de drie – ondernemingen met een bankkrediet is ondergebracht bij de zogenoemde afdeling Bijzonder Beheer van banken die gericht is op het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden”, stelden zij onlangs vast. En dat terwijl maar weinig mensen weten wat de afdeling Bijzonder Beheer eigenlijk doet. Meer dan de helft van de respondenten (55%) heeft volgens het onderzoek geen kennis van de precieze rol en werkwijze van Bijzonder Beheer afdelingen. Zelfs de doelgroep zelf – ondernemers die zijn overgedragen naar Bijzonder Beheer vanwege tegenvallende resultaten – heeft soms geen idee waarom dit gebeurt en wat dit voor hen betekent. De auteurs: “Dit leidt tot veel persoonlijke, maatschappelijke en politieke onvrede.”

Grondige analyse bij tegenvallende resultaten
76% van de respondenten in het onderzoek denkt dat een bedrijf met tegenvallende financiële resultaten het beste een plan kunnen maken “om de organisatie, producten en diensten te verbeteren”. “We weten uit wetenschappelijk onderzoek echter dat de meeste ondernemers in zwaar weer hier juist niet mee bezig zijn. Wat wij in de praktijk zien is dat de focus vaak uitsluitend ligt op het zo snel mogelijk doorvoeren van kostenbesparingen en het ontslaan van personeel, terwijl dit slechts een tijdelijke oplossing is”, aldus Adriaanse en In ’t Groen. Volgens de auteurs zou de focus juist meer moeten liggen op “het herwinnen van het vertrouwen bij klanten, leveranciers en banken, de aanwas van klanten en daarmee het bestaansrecht van de onderneming op langere termijn.” Veel MKB-ondernemingen gaan zonder kritische analyse van de werkelijke problemen te snel over tot het nemen van beslissingen. “Dat is jammer. Want wie de tijd neemt voor een grondige analyse, zal uiteindelijk meer winnen dan bij het snel in gang zetten van kostensaneringen. Met het verleggen van de strategische koers voorkom je dat je alleen de tafels en stoelen op het dek van het zinkende schip rechtzet.”

Zwaar weer testen

Online tests voor bank & ondernemer
Met de lancering van hun nieuwe boek hebben de auteurs ook een interactieve website – Zwaarweerondernemen.nl – gelanceerd. Op de website staan enkele tests waarmee bankiers en ondernemers kunnen checken of zij voldoende beseffen wat het perspectief van de ander inhoudt. Ook kunnen ondernemers testen of de door hen genomen maatregelen voldoende zullen zijn om de stormwolken achter zich te laten.

Adriaanse en In ’t Groen raden banken aan zich meer dan ooit te verdiepen in “de financiële én sociale problematiek van ondernemers”. Zij sluiten af: “De beste manier om weer vertrouwen van klanten te krijgen is wanneer je minimaal aan haar verwachtingen voldoet en deze waar mogelijk overtreft. Juist dan nemen bankiers hun maatschappelijke rol, waar het publiek in dit onderzoek massaal om vraagt, echt ter harte.”