Uitgaven schaduw ICT stijgen met 20% in 2015

27 mei 2015 Consultancy.nl

‘Schaduw IT’ vormt een toenemende kostenpost voor bedrijven, toont onderzoek van Canopy aan. De grootste kostenposten blijken de behoefte onder back-offices aan back-ups, het delen van bestanden en archivering te zijn. 60% van de ondervraagde CIO’s stelt dat hun bedrijf in 2014 €13 miljoen heeft gespendeerd aan schaduw IT en dat zij een toename van 20% verwachten in 2015. Volgens Canopy wijzen de resultaten op een groeiende behoefte aan betere IT governance.

Canopy*, de cloud-tak van Atos, heeft onlangs een onderzoeksrapport uitgebracht over de IT-uitgaven van bedrijven. In het verschenen rapport blijkt dat de uitgaven aan zogenaamde ‘schaduw IT’ – de uitgaven die een bedrijf maakt zonder specificatie aan of inzet/toestemming van de IT-afdeling – in opkomst zijn. De resultaten in het rapport zijn gebaseerd op een surveyonderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Vanson Bourne onder CIO’s (Chief Information Officers), CFO’s (Chief Financial Officers) en BDM’s (Business Decision Makers, oftewel besluitvormers) in Nederland, de UK, Duitsland, Frankrijk en de VS.

Schaduw IT uitgaven
Het onderzoek toont aan dat de uitgaven aan ‘schaduw IT’ groter dan ooit zijn. Bijna twee derde (60%) van de CIO’s die aan het onderzoek meededen zegt dat de schaduw IT uitgaven in hun organisatie geschat worden op €13 miljoen in 2014. De respondenten benadrukken de aanzienlijke portie die de uitgaven opslokken van hun budget. Meer dan de helft (51%) van de respondenten geeft aan dat 5% tot 15% van hun afdelingsbudget is uitgegeven aan schaduw IT in het afgelopen jaar.

Canopy - Shadow IT spend

Back offices aan de basis van IT uitgaven
Het grootste gedeelte van de schaduw IT uitgaven, zo geven de respondenten aan, wordt veroorzaakt door de behoefte aan back-ups van hun werknemers, met 44% van de respondenten die toegaf in 2014 in die behoefte te hebben geïnvesteerd. De op een na grootste drijfveer achter de IT uitgaven is software om documenten te delen (36%), gevolgd door het archiveren van data (33%). IT functies aan de voorkant van het spectrum, die vaak de grootste kostenbesparingen opleveren bij digitale transformaties, zoals sociale tools (28%) en analytische technologie (27%), behoorden niet tot de grootste kostenposten in 2014.

Reagerend op de resultaten zegt Philippe Llorens, CEO van Canopy: “Verrassend genoeg worden schaduw IT uitgaven gedaan binnen back-office functies – gebieden die bij de meeste bedrijven gecentraliseerd zouden moeten zijn en nauwkeurig worden gemanaged door de IT-afdeling. Deze resultaten laten zien dat een nog sterker toezicht nodig is in de meeste IT-afdelingen. Terwijl bedrijven de digitale wereld omarmen is het essentieel dat de IT-afdeling niet alleen de IT-infrastructuur en diensten levert om de digitale transformatie mogelijk te maken en te ondersteunen, maar ook het governancemodel levert om kostenefficiëntie te maximaliseren, risico’s te managen en het bedrijf te voorzien van veilige IT-diensten.”

Back office IT

Grootste schaduw IT aanjagers van 2015
Met het oog op 2015 geloven de respondenten dat uitgaven aan schaduw IT dit jaar nog eens met 20% zullen toenemen. 37% benadrukt daarbij het “onvermogen” van hun IT-afdeling “om korte-termijn pilots snel genoeg door te voeren”, en 34% het “onvermogen om producten op tijd aan te leveren” als de belangrijkste oorzaken voor investeringen in schaduw IT.

Volgens Canopy laten deze cijfers een behoefte zien aan meer IT governance om digitale transformaties te ondersteunen. “Bedrijven zijn gewend geraakt te opereren op digitale snelheid en gebruiken IT om klantervaringen te verbeteren en omzetkansen te benutten. Daarom moet de IT-afdeling klaar zijn – zowel wat betreft technologie als governance – om korte-termijn projecten te ondersteunen en de ontwikkeling van cloud-gebaseerde applicaties te versnellen. Zo kan de dienstverlening verbeterd worden en kunnen klantuitgaven verhoogd worden”, concludeert Llorens.

* Canopy is de Cloud Service Line van Atos die clouddiensten aanbiedt aan een breed publiek en multinationals uit de private sector. De diensten zijn er onder meer op gericht klanten te helpen hun IT uitgaven terug te dringen door het gebruik van flexibele prijsmodellen. Ook helpt Canopy klanten om toegang te krijgen tot technologie, die snelle cloudimplementatie en een snellere ‘time-to-market’ van producten en diensten mogelijk maakt.

Nieuws

Meer nieuws over