Een vijfde bedrijven compenseert pensioenterugval niet

21 april 2015 Consultancy.nl

Bijna één op de vijf werkgevers compenseert de werknemers met een inkomen boven de €100.000 niet voor de versobering van hun pensioenopbouw. Dit blijkt uit een survey van Mercer onder 144 belangrijke Nederlandse bedrijven en multinationals.

Sinds 1 januari 2015 is het voor bedrijven niet meer mogelijk om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen over het salarisdeel boven de ton*. Daarboven zijn de pensioenpremies niet meer aftrekbaar, met als gevolg pensioenverlies voor grootverdieners.

Om inzicht te krijgen in hoe werkgevers hiermee omgaan en welke compensatieregelingen zij treffen voor hun werknemers nam Mercer de regelingen van 144 grote bedrijven onder de loep. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste bedrijven (82%) een compensatie hebben gegeven aan de werknemers die geraakt zijn door deze aftopping. Van deze bedrijven stelt 61% de werknemers in staat pensioenvervangend inkomen bijeen te sparen door een regeling aan te bieden of te faciliteren**. 64% van deze bedrijven maakt gebruik van de zogenoemde nettopensioenregeling – een regeling die speciaal voor de groep veelverdieners in het leven is geroepen door de regering. 7% faciliteert een nettolijfrenteregeling. “De consequentie van zo’n regeling is dat de premie belast is in box 1 en alle verplichtingen uit de Pensioenwet van toepassing zijn, maar het opgebouwde vermogen in box 3 is vrijgesteld”, aldus Tim Burggraaf, Partner bij Mercer.

Pensioen Mercer

Tegelijkertijd heeft 18% van de werkgevers ervoor gekozen om hun personeel niet te compenseren. “Een behoorlijk hoog percentage”, aldus Burggraaf, “ook al weten we waarom sommige bedrijven niet compenseren”

Van de 39% van de bedrijven die wel compenseren, maar geen regeling aanbieden, is twee derde ook niet van plan dat dit jaar wel te doen. “Werkgevers die nu nog geen regeling hebben, doen dit vermoedelijk bewust”, aldus Burggraaf. “De overheid verplicht deelname niet en de fiscale voordelen van een nettopensioen- of lijfrenteregeling zijn beperkt”, voegt hij toe. Ook wijst hij op het feit dat sommige werknemers met hun compensatiebedrag liever vrij vermogen opbouwen. Dit kunnen ze dan bijvoorbeeld ieder moment consumeren of gebruiken voor aflossing van hun hypotheek.

* De pensioenpremie die betrekking heeft op het jaarsalaris boven € 100.000 is niet langer vrijgesteld in box 1. Tevens wordt het met deze premie opgebouwde pensioenvermogen belast in box 3. Uitgangspunt hierbij is dat het pensioen fiscaal wordt gesplitst (in een zuiver en onzuiver deel).

** 55% van de compensatieregelingen wordt uitgevoerd door de huidige pensioenuitvoerder, 45% doet dit buiten de deur.

Nieuws

Meer nieuws over