Aon: Politiek risico neemt toe door lage olieprijs

19 maart 2015 Consultancy.nl

De sterk gedaalde olieprijs zorgt in opkomende landen voor steeds meer politieke druk op het bedrijfsleven. Olieproducerende landen kunnen financiële problemen krijgen, waardoor de risico’s op politieke inmenging in de economie en problemen met betaling kunnen ontstaan.

Het ondernemersklimaat in ontwikkelende en opkomende landen staat steeds meer onder druk, mede als gevolg van de sterke daling van de olieprijs. Landen die voor een groot deel van olieverkoop afhankelijk zijn kunnen in de financiële problemen komen en dat heeft zijn weerslag op het bedrijfsleven. Om inzicht te geven in de omvang van de politieke risico’s, en de belangrijkste risicogebieden, brengt risicoadviseur Aon jaarlijks zijn jaarlijkse ‘Political Risk Map’ naar buiten.

Aon Political Risk Map

Politieke risico’s
Volgens het adviesbureau komen overheidssolvabiliteit van opkomende landen en betalingen in harde valuta in deze regio’s mogelijk onder druk te staan in 2015. Ook politieke inmenging van deze overheden in de economie wordt als reëel risico ervaren voor de komende periode. De lage olieprijs zorgt voor lagere inkomsten van veel olieproducerende landen en zij lopen daardoor mogelijk het risico niet meer aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Andere risico-versterkende factoren zijn het conflict in Oost-Oekraïne, activiteit van groeperingen als IS in het Midden-Oosten en Boko Haram in Afrika, maar ook de verwachte renteverhoging van de Verenigde Staten.

Risicogebieden
In totaal werden 163 opkomende landen meegenomen in het onderzoek. Afrikaanse landen worden het hardste getroffen door de lage olieprijs. Onder andere Somalië, Zuid-Soedan, Soedan en de Democratische Republiek Congo behoren tot de meest risicovolle landen. Landen in het Midden-Oosten lijken beter bestand te zijn tegen de gevolgen van de inkomstendaling doordat daar vaak reserves aanwezig zijn om de klap op te vangen. Toch staan ook enkele landen op het Arabisch schiereiland op de lijst van 20 meest risicovolle gebieden, waaronder Syrië en Irak. Aon wijst twaalf economieën aan die meer risico lopen op politieke problemen dan vorig jaar, terwijl er zeven landen zijn die relatief veiliger zijn geworden qua ondernemingsklimaat.

Aon Interactive Risk Map

Nieuws