BOTSessie - Samenwerking 2.0

Bedrijf
Datum
27 oktober 2010
Inschrijven voor
26 oktober 2010
Type event
Workshop
Doelgroep
Bestuurders, managers en klanten
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

BOTSessie: Samenwerking 2.0 ‘Voor de winnende organisaties van de toekomst!’

Graag nodigt Kirkman Company u uit voor onderstaande BOTSessie om met de Benen Op Tafel de dialoog aan te gaan over ervaringen van bestuurders en directieleden uit zowel de private als publieke sector. Dit alles in een besloten en informele setting. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
 
Ondanks de toename in professionele samenwerkingsrelaties blijkt het voor veel organisaties lastig om samenwerking echt tot een succes te maken. Met name bij uitbestedingen en strategische allianties is het faalpercentage hoog. Buzzwoorden als synergie en win-win worden veel gebruikt, maar hebben zonder verduidelijking of toelichting geen betekenis.

Toelichting - De sessie

Door het delen van kennis en ervaringen zult u handvatten aangereikt krijgen om uw samenwerking te verbeteren, om te voorkomen dat in de toekomst de situatie zich (nog steeds) voordoet dat:

  • De partij waarmee u zaken doet na contractering niet meer zo flexibel en toegeeflijk is.
  • U meer wilt samenwerken met uw partner, maar op zoek bent naar de juiste balans tussen controle en vertrouwen.
  • U bepaalde activiteiten heeft uitbesteed, maar de leverancier beneden verwachting levert.
  • U meer wilt halen uit de relatie die u heeft mijn met uw samenwerkingspartner, maar niet goed weet op welke manier.

Twee sprekers vertellen hun ervaringen in een voordracht, die aanleiding zal zijn voor een levendige dialoog. Zij richten zich onder meer op:

  • De praktijk van een samenwerkingsverband. Wat zijn hierin de Kritieke Succes Factoren (KSF) gebleken?
  • Hoe haal ik het maximale uit een samenwerkingsverband?
  • Hoe kan ik (veel voorkomende) valkuilen voorkomen?

De BOTS vindt plaats in het kantoorpand van Kirkman Company.

Toelichting - De sprekers


Sander Slegt – Director Strategic Alliances Philips 
‘Na de euforie van de getekende Alliantie overeenkomst…’

De ware aard van een samenwerking komt vaak pas aan het licht als de partijen daadwerkelijk gaan samenwerken en de realiteit anders blijkt te zijn dan is weergegeven in de overeenkomst of plannen. De Philips aanpak in de ‘Alliance Management fase’ wordt gedeeld en toegelicht op basis van enkele real-life cases. Dit zal leiden tot nieuwe inzichten in de dynamica van strategische allianties en wakkert een levendige discussie aan!   
 
Dr. Brian Tjemkes – Assistant Professor VU en Academic partner Kirkman Company 
‘Succes en faalfactoren in allianties’

Het succes en falen van een alliantie wordt vaak bepaald door waardecreatie (bijv. kenniscreatie t.b.v. innovatie) en waardeverdeling (verdeling van kennis en opbrengsten). Waar beide partijen vaak overeenstemming hebben over de waardecreatie, blijkt dat vaak conflicten ontstaan over de verdeling van waarde. De presentatie geeft inzicht in de valkuilen en oplossingen omtrent dit dilemma.

Toelichting - Het programma

De sessie begint om 15:30 met ontvangst en vanaf 16:00 staan discussie en uitwisseling van praktijkervaringen centraal. Rond 18:00 wordt een diner geserveerd. De sessie duurt tot 19:30 uur.
 
15:30     Ontvangst
16:00     Introductie door Sanne Meijboom – Kirkman Company
16:15     Sander Slegt – Philips
17:00     Brian Tjemkes – Vrije Universiteit Amsterdam 
17:45     Discussie, diner en conclusies
19:30     Sluiting

Inschrijven

Graag vernemen we of u geïnteresseerd bent deel te nemen aan de discussie en aanwezig kunt zijn. U kunt zich aanmelden voor deze BOTSessie op 27 oktober door te mailen naar Stefan Schaap: s.schaap@kirkmancompany.com of te bellen naar 088-4040400 .
 
Wij zien uit naar een inspirerende uitwisseling!

 

Event informatie

Bedrijf: Kirkman Company

Datum: 27 oktober 2010

Inschrijven voor: 26 oktober 2010

Type event: Workshop

Doelgroep: Bestuurders, managers en klanten