Decentralisatiebijeenkomst

Bedrijf
BMC
Datum
14 maart 2012
Inschrijven voor
14 maart 2012
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Precies een half jaar nadat 200 bestuurders bij onze eerste decentralisatiebijeenkomst aanwezig waren, organiseert BMC in samenwerking met Divosa, NJI, RMO, VGS, VNG, wetenschappers, gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en partners in de sociale keten wederom een bijeenkomst in het kader van de decentralisaties. In het programma staat de verbinding van de gezamenlijke kennis met de dagelijkse praktijk centraal. Dit resulteert in concrete handvatten en oplossingen voor implementatieprogramma’s. U gaat naar huis met concrete handvatten en oplossingen voor uw eigen implementatie-programma’s.

Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor:
- Colleges B&W
- Gemeentesecretarissen
- Directie/management gemeentelijke afdelingen sociaal maatschappelijk domein
- Projectleiders decentralisaties
- Bestuurders van onderwijs-, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen
- Bestuurders van SW-bedrijven

Programma en sprekers
13.30 uur Ontvangst
13.45 uur Welkom door drs. Th.H. (Dick) Buis, directeur BMC
14.00 uur Openingsdebat
14.45 uur Workshopronde 1
16.00 uur Pauze
16.15 uur Workshopronde 2
17.15 uur Afsluitende borrel

Workshops

Workshop 1: Lessen uit de transformatiepraktijk Jeugdzorg
Workshop 2: Passend Onderwijs; zo regelen we dat!
Workshop 3: Integrale aanpak Jeugd, Passend Onderwijs, Wwnv en AWBZ/Wmo
Workshop 4: Lessen uit de transformatiepraktijk Wwnv: Inrichting gemeentelijke organisatie
Workshop 5: Sociale Werkvoorziening en Sociale Zekerheid
Workshop 6: Arbeidsmarkt en werkgeversbenadering
Workshop 7: Lessen uit de transformatiepraktijk en kanteling AWBZ/Wmo
Workshop 8: De toekomst van de Wmo
Workshop 9: Integrale aanpak AWBZ/Wmo, Jeugd en Wwnv

Klik hier om u aan te melden

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 14 maart 2012

Inschrijven voor: 14 maart 2012

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals