Herstructurering Sociale Werkvoorziening

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 17 februari 2012

Inschrijven voor: 16 februari 2012

Type event: Workshop

Doelgroep: Gemeenten en SW directueren

Bedrijf: Berenschot

Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Bijeenkomst Herstructurering Sociale Werkvoorziening 
Gezamenlijke dialoog over de keuzes van gemeenten en SW-bedrijven

Berenschot nodigt u uit voor een onderlinge dialoog over de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening (SW). Op vrijdag 17 februari gaan we graag met u in gesprek over de aanpak van gemeenten en SW-bedrijven op dit dossier. Subthema's die binnen deze herstructurering spelen zijn de herstructureringsfaciliteit die het Rijk ter beschikking stelt en de overlap met de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de WMO en de decentralisatie van de Jeugdzorg.

Op dit moment zijn SW-bedrijven en gemeenten druk bezig met deze herstructurering, de herstructureringsfaciliteit en de overlap met de andere decentralisaties. Daar komen verschillende vragen aan de orde:

• Wat is ons onderliggend strategisch plan?
• Met welke partijen gaan we samenwerken?
• Wat komt in aanmerking voor de herstructureringsfaciliteit?
• Wat is de relatie met de andere grote decentralisaties: AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg?

Op veel plekken wordt het wiel opnieuw uitgevonden. De issues zijn overal hetzelfde, de oplossingen zullen verschillen. Degenen die daar in gemeenten en SW-bedrijven aan werken hebben hierover de kennis. Van hen is dus het meest te leren.

Programma
09.00 - 09.30 Inloop
09.30 - 10.15 Introductie door Jeroen Gelevert en Martin Heekelaar (Berenschot). De laatste ontwikkelingen rond de WWNV, de herstructurering van de SW-sector en de herstructureringssfaciliteit. Tevens wordt een introductie gegeven op de deelsessies.

10.15 - 11.30 Dialoogronde 1
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 13.00 Dialoogronde 2
13.00 - 14.00 Korte terugkoppeling van bestuurlijk relevante issues uit elke deelsessie.

Locatie: Berenschot, Europalaan 40, 3526 KS Utrecht

Aanmelden: Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Kosten: Gratis

Doelgroep:
Gemeenten (wethouders met W&I in de portefeuille, projectleiders WWNV, directeuren Financiën,  gemeentesecretarissen, hoofden Sociale Zaken) en SW- bedrijven (directeuren SW en Controllers SW bedrijven).

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 17 februari 2012

Inschrijven voor: 16 februari 2012

Type event: Workshop

Doelgroep: Gemeenten en SW directueren

Events