Herstructurering Sociale Werkvoorziening

Bedrijf
Datum
17 februari 2012
Inschrijven voor
16 februari 2012
Type event
Workshop
Doelgroep
Gemeenten en SW directueren
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Bijeenkomst Herstructurering Sociale Werkvoorziening 
Gezamenlijke dialoog over de keuzes van gemeenten en SW-bedrijven

Berenschot nodigt u uit voor een onderlinge dialoog over de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening (SW). Op vrijdag 17 februari gaan we graag met u in gesprek over de aanpak van gemeenten en SW-bedrijven op dit dossier. Subthema's die binnen deze herstructurering spelen zijn de herstructureringsfaciliteit die het Rijk ter beschikking stelt en de overlap met de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de WMO en de decentralisatie van de Jeugdzorg.

Op dit moment zijn SW-bedrijven en gemeenten druk bezig met deze herstructurering, de herstructureringsfaciliteit en de overlap met de andere decentralisaties. Daar komen verschillende vragen aan de orde:

• Wat is ons onderliggend strategisch plan?
• Met welke partijen gaan we samenwerken?
• Wat komt in aanmerking voor de herstructureringsfaciliteit?
• Wat is de relatie met de andere grote decentralisaties: AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg?

Op veel plekken wordt het wiel opnieuw uitgevonden. De issues zijn overal hetzelfde, de oplossingen zullen verschillen. Degenen die daar in gemeenten en SW-bedrijven aan werken hebben hierover de kennis. Van hen is dus het meest te leren.

Programma
09.00 - 09.30 Inloop
09.30 - 10.15 Introductie door Jeroen Gelevert en Martin Heekelaar (Berenschot). De laatste ontwikkelingen rond de WWNV, de herstructurering van de SW-sector en de herstructureringssfaciliteit. Tevens wordt een introductie gegeven op de deelsessies.

10.15 - 11.30 Dialoogronde 1
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 13.00 Dialoogronde 2
13.00 - 14.00 Korte terugkoppeling van bestuurlijk relevante issues uit elke deelsessie.

Locatie: Berenschot, Europalaan 40, 3526 KS Utrecht

Aanmelden: Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Kosten: Gratis

Doelgroep:
Gemeenten (wethouders met W&I in de portefeuille, projectleiders WWNV, directeuren Financiën,  gemeentesecretarissen, hoofden Sociale Zaken) en SW- bedrijven (directeuren SW en Controllers SW bedrijven).

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 17 februari 2012

Inschrijven voor: 16 februari 2012

Type event: Workshop

Doelgroep: Gemeenten en SW directueren