Strategie onder Spanning

Bedrijf
Datum
06 oktober 2010
Inschrijven voor
24 september 2010
Type event
Seminar
Doelgroep
Onbekend
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Scenario’s: strategie onder spanning

Data leergang

  • Blok 1: 6 en 7 oktober 2010
  • Blok 2: 3 en 4 november 2010  

Voor wie is de leergang bedoeld?

Het programma is bedoeld voor algemeen managers, stafmanagers, lijnmanagers, projectmanagers, besturen van organisaties, strategisch adviseurs, etc., zowel van profit- als not for profit-organisaties.

Aanleiding

Het maken van strategische keuzes is "core business" van de manager. Toch gaat het vaak verkeerd bij het maken van deze keuzes en bij de implementatie ervan. Het nemen van weloverwogen strategische beslissingen en het succesvol doorvoeren daarvan hangen in sterke mate af van het vermogen van het management om een strategische dialoog binnen de organisatie op gang te brengen.

Naarmate er meer verandert in de omgeving van een organisatie en het tempo van veranderingen hoger wordt, neemt het belang van een goede strategische dialoog toe. Hoe groter de onzekerheden over de ontwikkelingen in de omgeving, hoe moeilijker het wordt om vooraf gerichte doelen en acties te formuleren, daarover beslissingen te nemen en die volgens plan uit te voeren. Managers worden hierbij geconfronteerd met de verschillende percepties en belangen van individuen en teams binnen de organisatie.

Strategisch denken en handelen leer je door het te doen. Gezamenlijk ontwerpen en doordenken van scenario’s is een geschikte methode om deze competenties te verwerven of versterken. De leergang ‘Scenario’s: the ART of collective learning’, bestaande uit twee blokken van ieder twee dagen, biedt daartoe de mogelijkheid. Door de samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en Twynstra Gudde wordt wetenschappelijke vernieuwing rond strategieontwikkeling gekoppeld aan de dynamische praktijk.

Thema's van de leergang

Drie thema’s vormen de pijlers van deze leergang:

1. de essentie van een goede strategische dialoog voor de organisatie,
2. het persoonlijk functioneren van degenen die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming en strategische keuzen,
3. en het krachtenveld van persoonlijke visies, belangen en gedragingen binnen een team.

Over de docenten

  • Prof.dr. Hans van Kranenburg
  • Ir. Gerhard Schwarz
  • Prof.dr. Jac Vennix
  • Drs. Jan Willem Westerweel

Locatie

Studiecentrum Soeterbeeck, in het Brabantse Ravenstein, is het studiecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen, een unieke ontmoetingsplaats voor reflectie op wetenschap, levensbeschouwing, cultuur en maatschappij. Tijdens de leergang overnacht u in dit voormalig klooster.

Uw investering

Het cursusgeld van het programma bedraagt € 2,950,-- (vrijgesteld van BTW). In dit bedrag zijn de kosten voor catering, overnachtingen en literatuur inbegrepen.

Verhinderd?

Annulering is kosteloos mogelijk tot drie weken voor de start van het programma. Daarna behoudt de organisatie zich het recht voor een deel van het cursusgeld in te houden voor de gemaakte kosten. Het programma vindt alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen.

Aanmelding

Aanmelding kan door middel van het inschrijvingsformulier.

Contact

Twynstra Corporate University
Marianne Rijk
033-4677757

Event informatie

Bedrijf:

Datum: 06 oktober 2010

Inschrijven voor: 24 september 2010

Type event: Seminar

Doelgroep: Onbekend