Toekomstroutes voor Woningcorporaties

Bedrijf
Datum
28 maart 2012
Inschrijven voor
27 maart 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Geinteresseerden
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Toekomstroutes voor woningcorporaties: "Op weg naar 2025"

Op woesndag 28 maart organiseert Twynstra Gudde de seminar 'Op weg naar 2025'. Tijdens de seminar presenteert het adviesbureau vier plausibele toekomstscenario’s die een beeld geven hoe de wereld van woningcorporaties er in 2025 uit zou kunnen zien. Op indringende wijze en met een select gezelschap wordt een strategische dialoog aangegaan over de toekomst en de mogelijke routes daar naar toe.

De Twynstra Gudde adviseurs baseren hun toekomstscenario’s op interviews met 29 bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers uit de sector van de woningcorporaties. Ook wetenschappers en andere kenners van de sector zijn geïnterviewd.

Toekomstscenario’s

Het eerste scenario schetst een toekomst waarin de economie zich heeft gestabiliseerd. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling te zien waar niet de centrale, maar juist decentrale overheden meer grip hebben gekregen op de corporatiesector. Wat betekent dit voor de corporaties?

In scenario twee is deze overheidsinvloed niet aanwezig. De overheid heeft haar grip op de sector prijs gegeven en de positie van corporaties is verschoven van het maatschappelijk middenveld naar de private sector. Meer marktwerking betekent in dit scenario een groeiende concurrentiestrijd tussen de corporaties. Wie zijn de winnaars?

Wat gebeurt er in een wereld waar de economie zich niet gedurende lange periode niet stabiliseert en de recessie zich verdiept? Dit is de wereld van het derde scenario. Het is ook een toekomst waar de overheid nauwelijks nog garanties kan bieden en invloed op heeft. De sector is op zichzelf aangewezen. Leidt deze wereld tot een systeemcrash?

Tenslotte laat het vierde scenario een toekomst zien waar de centrale overheid haar grip versterkt. Juist omdat de economie instabiel blijft, wordt er een sterke noodzaak gevoeld om centraal te sturen. Wat betekent deze grote overheidsinvloed in tijden van aanhoudende recessie voor uw corporatie?

Inschrijven voor het evenement 'Toekomstroutes voor woningcorporaties: Op weg naar 2025' kan op deze pagina.

 

Event informatie

Bedrijf:

Datum: 28 maart 2012

Inschrijven voor: 27 maart 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Geinteresseerden