Lokaal klimaatbeleid in crisistijd

Bedrijf
Datum
28 september 2010
Inschrijven voor
20 september 2010
Type event
Seminar
Doelgroep
Onbekend
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Focus en prioritering van klimaatactiviteiten, vooral voor de gebouwde omgeving, zijn nu van groter belang dan ooit. Kennis van en goede afstemming met internationale en nationale beleidsontwikkelingen zijn belangrijk om optimale lokale en regionale keuzes te maken. Als internationale verplichtingen in nationale wetgeving wordt verankerd, worden uw geplande beleidsinspanningen wellicht overbodig, of omgekeerd.

Hoe kunnen in tijden van bezuiniging prioriteiten in uw klimaatbeleid worden gesteld? Hoe zijn aanscherping van de doelen van uw klimaatbeleid te combineren met actualisatie van de uitvoeringsplannen?

Voor het antwoord op deze vragen nodigt Ecofys u van harte uit voor het seminar:

'Lokaal klimaatbeleid in crisistijd' 
Dinsdag 28 september 2010 
Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, Utrecht


Tijdens het seminar gaan internationale en nationale sprekers in op recente beleidsontwikkelingen en de effecten voor de gebouwde omgeving. Ook de mogelijkheden van ESCO’s en de rol van gemeenten komt aan bod. Tevens worden nieuwe tools gepresenteerd die lokale en regionale overheden ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes in de gebouwde omgeving.

Het resultaat voor u: concrete handvaten om uw klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving aan te scherpen en de juiste keuzes te maken. Bovendien geeft het seminar u een mooie gelegenheid om kennis en ervaring te delen met andere gemeenten.

Programma

13.00 - 13.30 uur
Ontvangst

13.30 - 13.45 uur
Opening door dagvoorzitter Ernst Vuyk en welkomstwoord door Manon Janssen, Directeur Ecofys

13.45 -14.05 uur
In hoeverre kan het lokale bestuur beleids- en begrotingsruimte maken en waar is dat van afhankelijk? Mirjam de Rijk, Wethouder Financien, Duurzaamheid en Economie, Gemeente Utrecht

14.05 - 14.25 uur
Welke ontwikkelingen in Europese regelgeving zijn er te verwachten? Thomas Boermans, Manager Built Environment Strategies, Ecofys (presentatie zal plaatsvinden in het Engels)

14.25 - 15.05 uur
Pauze

15.05 - 15.30 uur
Draagt uw klimaatbeleid voldoende bij om uw klimaatdoelstellingen te realiseren? Barbera van der Hoek, Projectleider Routekaart energieneutraliteit Gemeente Apeldoorn

15.30 - 15.55 uur
Hoe vertaal je lange termijn klimaatdoelen naar concrete maatregelen en welke ondersteuning is er voor (ambitieuze) gemeenten? Ivo Opstelten, Programmaregisseur Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) 

15.55 - 16.20 uur
Hoe kunnen gemeenten energiebesparing versnellen in de gebouwde omgeving? Bouwe Bakker, Manager Projecten & Advies Kadaster

16.20 - 16.45 uur
Hoe kunnen gemeenten energie en geld besparen in hun eigen gebouwen zonder zelf te investeren? Giel Linthorst, Manager Energy and Carbon Management Ecofys

16.45 - 17.00 uur
Samenvatting en sluiting

Vanaf 17.00 uur
Netwerkborrel

Registreert u zich a.u.b. voor 20 september via marketing@ecofys.com. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Robert Coster: 030-6623532. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We zien u graag op 28 september a.s.!

Event informatie

Bedrijf: Ecofys

Datum: 28 september 2010

Inschrijven voor: 20 september 2010

Type event: Seminar

Doelgroep: Onbekend