P10 Congres Decentralisatie Rijkstaken

Bedrijf
BMC
Datum
14 december 2011
Inschrijven voor
13 december 2011
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

P10 Congres Decentralisatie rijkstaken: 'Wij gaan erover'

14 december a.s., 12.30 uur in Amersfoort bij BMC, Smallepad 34

P10, het samenwerkingsverband van de tien grootste plattelandsgemeenten van Nederland, organiseert voor alle (plattelands)gemeenten een congres over decentralisatie van de rijkstaken onder de titel: 'Wij gaan erover'.

De tien grootste plattelandsgemeenten zijn: Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, Hulst, Ooststellingwerf, Opsterland, Sluis, Schouwen Duiveland en Westerveld. Voorzitter van de P10 is burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst, tevens voorzitter van de VNG-commissie Milieu en Mobiliteit.

Context
In de woorden van P10-voorzitter burgemeester Henk Aalderink: "Het platteland heeft door de op handen zijnde decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten andere dilemma's dan stedelijke gebieden. Daarom is inbreng van plattelandsgemeenten van groot belang bij de onderhandelingen over bestuursafspraken tussen verschillende overheidslagen. Dat zijn we verplicht aan de inwoners van onze gemeenten, de tien grootste plattelandsgemeenten.

Zij worden geconfronteerd met de gevolgen van kwesties als: Hoeveel geld krijgen we minder als gemeente en hoe lossen we dat op? Wat kunnen we bereiken met samenwerking en welke hobbels komen we op die weg tegen? Wat worden de positie en taken van de regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningen en milieubeleid? Wat kunnen we straks nog doen aan jeugdzorg, welzijn van onze inwoners en de arbeidsmarkt, vooral voor de minder kansrijken? Op dergelijke vragen en dilemma's zoeken we met elkaar naar antwoorden, op basis van concrete praktijkcases.

We leggen graag verantwoording af aan de media over onze aanpak, aan de landelijke politiek en aan het grote publiek. Een krachtig plattelandsgeluid is nodig in de talrijke beschouwingen over actuele maatschappelijke veranderingen."

Programma
12.30 uur Ontvangst
13.00 uur Opening
13.15 uur Workshopronde 1
14.15 uur Pauze
14.30 uur Bestuursafspraken
               Stand van zaken en implicaties plattelandsgemeenten:
               Kees Jan de Vet, lid directieraad VNG en Roel Wever, directeur BMC
15.15 uur Workshopronde 2
16.15 uur Plenaire terugkoppeling
17.00 uur Afsluitende borrel
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het congres of één van de P10-bestuurders spreken over de problematiek die voortkomt uit de decentralisatie van rijkstaken (op voorhand of na het congres), neemt u dan contact op met Anna Hoekman van de P10, tel. 0575 75 04 68, mob. 06 - 23 56 11 96, mail a.hoekman@bronckhorst.nl. U kunt zich ook via haar aanmelden voor het bijwonen van het congres.

 

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 14 december 2011

Inschrijven voor: 13 december 2011

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals