De sociale dienst: 2013 en verder

Bedrijf
BMC
Datum
01 december 2011
Inschrijven voor
01 december 2011
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De sociale dienst: 2013 en verder
Meer met minder. Dat is zeker van toepassing op de opgave van gemeenten voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Forse bezuinigingen en oplopende tekorten op de WSW. Tekorten op het I-deel (WWB-uitkeringen) nemen toe. De bijdrage van UWV aan de ketensamenwerking op de werkpleinen wordt drastisch teruggeschroefd. En van het geld voor re-integratie (W-deel), waar in het verleden veel pijn mee opgevangen kon worden, resteert dadelijk nog slechts 1/3. Tegenover deze bezuinigingen staat een grotere verantwoordelijkheid van gemeenten voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De Wet werken naar vermogen moet daarvoor het kader gaan bieden.

De Wet werken naar vermogen (WWNV) wordt ingevoerd per 1 januari 2013, maar wachten tot die datum is geen optie. Veel ingrepen gaan immers al direct in en vragen om fundamentele heroverwegingen en herstructureringen.

Graag nodigen we u uit om samen de implementatieroute te verkennen om de grote opgave in de sociale zekerheid het hoofd te bieden. Op donderdag 1 december aanstaande bent u van harte welkom tijdens de bijeenkomst ‘De sociale dienst: 2013 en verder’ in Hotel de Rijsserberg in Rijssen.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u een beeld van de omvang van de opgave die gepaard gaat met de invoering van de WWNV. We maken de opgave hanteerbaar door de verschillende doelgroepen van de wet een gezicht te geven. Met welke dienstverlening zijn die individuen in staat om te werken naar vermogen? Wat vraagt dat van de uitvoeringsorganisaties? Hoe ziet de samenwerking met werkgevers eruit? Maar ook met welzijnsorganisaties. Hoe verhouden de sociale dienst en sociale werkvoorziening, die allebei met de wet te maken krijgen, zich tot elkaar? En dat alles met veel minder geld. Versimpelen en vernieuwen is de aanpak die BMC kiest. Aan de hand van enkele prototypes van verdienmodellen schetsen we onze visie op arbeidsmarktbeleid en de absolute onderkant van de arbeidsmarkt. Deze prototypes kunnen bijdragen aan de oplossing van het participatievraagstuk voor mensen die een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Aanmelden!

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 01 december 2011

Inschrijven voor: 01 december 2011

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals