Succesvol aanbesteden

Bedrijf
Datum
05 oktober 2010
Inschrijven voor
05 oktober 2010
Type event
Seminar
Doelgroep
Onbekend
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Het onderwerp Europees aanbesteden en inkoopbeleid van de overheid is zowel in de publieke als private sector een bron van veel discussie. De aanbestedingspraktijk is weerbarstig en veel regionale opdrachten slaan niet in de regio neer. Tijdens deze bijeenkomst willen we de bewustwording en aanbestedingskennis aan beide zijden van de tafel vergroten. Met als doel dat regionale overheidsopdrachten meer ten goede komen aan het regionale bedrijfsleven en daarmee aan de regionale werkgelegenheid. We zoeken deze middag nadrukkelijk naar ervaringen en lessen uit heel uiteenlopende sectoren.

Voor de ondernemer
Wat kan een aanbestedingsproces voor uw (mkb) bedrijf betekenen en wat doet het met uw ondernemerschap? Hoe kunt u succesvol inschrijven? Welke samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven zijn er om meer kans te hebben een (grote) regionale opdracht te verwerven? Waarom is de overheid zo belangrijk voor u als ondernemer?

Voor de inkoper
Hoe kunt u als aanbestedende dienst een traject toegankelijker en kansrijker maken voor het bedrijfsleven van Noord Nederland? Hoe draagt uw rol als inkoper bij aan regionale structuurversterking en werkgelegenheid? Hoe krijgt uw publieke dienst bovendien de meest hoogstaande kwaliteit van dienstverlening en producten?

We gaan tijdens deze bijeenkomst in op het belang van regiobewust, (mkb)vriendelijk aanbesteden. Met top-sprekers uit de aanbestedingspraktijk, zowel uit het bedrijfsleven als uit de inkooppraktijk van het publieke domein. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk aan te geven of u belangstelling heeft voor een vervolgworkshop waarin nader wordt ingegaan op (uw) specifieke aanbestedingsvraagstukken. Deze bijeenkomst is in samenwerking met MKB Noord, Bouwend Nederland en Berenschot ontwikkeld.

Programma
15.00 uur      Ontvangst
15.15 uur      Opening en introductie door prominente Noorderling
15.30 uur      Waarom is de overheid zo belangrijk voor u als ondernemer? 
  Berenschot schetst het kader voor deze bijeenkomst

15.45 uur      De ondernemerspraktijk 
Drie ondernemers vertellen over hun ervaringen op het gebied van aanbesteden

16.05 uur      De inkoperspraktijk 
Drie inkopers vanuit verschillende overheidsgeledingen geven inzicht in hun rol als aanbesteder

16.25 uur      Pauze
16.40  uur      Interactieve workshops met als thema 
- wat betekent aanbesteden voor het ondernemerschap in uw organisatie? 
- samenwerking bij aanbestedingen, hoe doe je dat?

17.40 uur      Plenaire afsluiting
17.50 uur      Borrel

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst? Neemt u dan contact op met Johan Stuiver
T 030 291 6916 of stuur een mail.

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 05 oktober 2010

Inschrijven voor: 05 oktober 2010

Type event: Seminar

Doelgroep: Onbekend