Pensioenfonds In Control

Bedrijf
Datum
27 september 2011
Inschrijven voor
26 september 2011
Type event
Seminar
Doelgroep
Pensioenfondsbestuurders en -directies
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Op 27 september 2011 organiseert Atos Consulting, samen met KAS BANK en Syntrus Achmea, het seminar ‘Pensioenfonds In Control’. Dit seminar wordt georganiseerd voor een selecte groep pensioenfondsbestuurders en -directies.

Graag nodigen wij u uit voor ons seminar met als doel een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over risicobeheersing bij uw pensioenfonds. Wij zullen u tijdens deze middag laten inspireren door lezingen van professionals uit het werkveld afgewisseld met het reageren op en bediscussiëren van stellingen over de rol en toepassing van risicomanagement bij pensioenfondsen.

14.00 Welkom
Welkomstwoord door drs. Jos Kok CMC, partner bij Atos Consulting & Technology Services

14.10 “In Control of in de krant”
Regien Bijlsma-Schagen en Rob Uiterlinden delen hun ervaring over het waarom van risicomanagement bij pensioenfondsen en de ervaringen opgedaan in de opdrachtenpraktijk.

14.30 “Themaonderzoek risicomanagement”
John Landman, afdelingshoofd Thematisch Toezicht Pensioenfondsen en drs. Vivian van Ravenswaay-Claasen, Toezichthouder Pensioenfondsen, beiden werkzaam bij De Nederlandsche Bank.

Bespreken met u de resultaten van het thematisch onderzoek, de gesignaleerde trends, de verwachtingen van de toezichthouder en good practices op het gebied van risicobeheersing bij pensioenfondsen.

15.10 “Risico management aan de beleggingskant van het pensioenfonds”
Drs. Mark Schilstra, Hoofd Client Management bij KAS BANK.

Meer dan ooit wordt van pensioenfondsbestuurders verwacht dat zij voortdurend aantoonbaar ‘in control’ zijn ten aanzien van de risico’s en het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. In deze lezing geeft KAS BANK haar visie op het risicomanagement aan de beleggingskant van pensioenfondsen. Er wordt onder andere uitgelegd welke stuurinformatie nodig is om ´in control´ te zijn én te blijven.

16.10 “Risicomanagement bij en control over de uitvoeringsorganisatie”
Drs. Ernst Lock RA, Divisie Risk Manager bij Syntrus Achmea.

Het grootste deel van de Nederlandse pensioenfondsen heeft primaire processen als vermogensbeheer en pensioenadministratie aan derden uitbesteed. De eindverantwoordelijkheid voor de risicobeheersing van deze processen blijft uiteraard belegd bij bestuurders van pensioenfondsen. Uiteen wordt gezet hoe een uitvoeringsorganisatie waarborgt dat bestuurders comfortabel aan het stuur zitten, welke dilemma’s en keuzes daarbij voorliggen en welke methoden en technieken worden ingezet om controle over de toevertrouwde procesuitvoering te realiseren.

16.50 “Praktijkcase Risicomanagement”
Mr. Rene Upperman, Directeur Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (BPFD).

Medio 2010 verklaarde het bestuur van BPFD risicomanagement tot speerpunt en startte het pensioenfonds met de invoering van integraal risicomanagement. Nu meer dan een jaar later zet de heer Upperman uiteen hoe dit project is vormgegeven, tot welke veranderingen dit binnen en buiten het fonds heeft geleid, welke lessen zijn geleerd en hoe de resultaten van het project zich nu verhouden tot de ambities van het bestuur.

17.20 Afsluiting
Middagvoorzitter Jos Kok vat de resultaten van de middag samen en signaleert discussie- en nieuwe gezichtspunten.

17.30 Borrel

Aanmelden

Stuur een email naar Rob Uiterlinden (rob.uiterlinden@atos.net) met onderwerp 'Seminar Pensioenfonds In Control'. Voor meer informatie +31 (0)88 265 5555.

 

Event informatie

Bedrijf: Atos Consulting

Datum: 27 september 2011

Inschrijven voor: 26 september 2011

Type event: Seminar

Doelgroep: Pensioenfondsbestuurders en -directies