Masterclass Zorg Maart 2012

Bedrijf
Datum
21 maart 2012
Inschrijven voor
20 maart 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Managers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Arteria Consulting verzorgt ieder kwartaal een masterclass Zorg op haar eigen locatie.

Actuele en diepgaande zorgkennis
De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op: bezuinigingen in combinatie met marktwerking, prestatiebekostiging combineren met budgetplafonds, overhevelingen van gemeenten naar provincies en weer terug. De keuzes van het kabinet brengen grote veranderingen met zich mee voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, maar ook gemeenten.

Terwijl Nederland steeds verder vergrijst (meer zorg) en ontgroend (minder zorgverleners) worden partijen geacht de zorg betaalbaar te houden en hun (ICT-)processen steeds opnieuw aan te passen. U staat midden in deze veranderingen. U heeft behoefte aan inzicht en overzicht. Om te reageren op datgene wat om u heen gebeurt, maar eigenlijk om er op te anticiperen. Klantgerichter gaan werken, nieuwe technologieën in gebruik nemen, aan huidige en nieuwe wetgeving voldoen en vooral om gestructureerd te kunnen innoveren. De Masterclass Zorg biedt u hiervoor houvast.

Het programma van de Masterclass Zorg is opgebouwd uit vijf onderdelen.
- Het zorgstelsel
- De zorgaanbieders
- De patiënt / verzekerde
- De zorgverzekeraars
- Overige partijen in de zorg

Inschrijven voor de Masterclass Zorg

Kosten voor de Masterclass Zorg: EUR 750,- ex BTW. Aanmelden kan op deze pagina.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@arteriaconsulting.nl

 

Event informatie

Bedrijf: Arteria Consulting

Datum: 21 maart 2012

Inschrijven voor: 20 maart 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Managers