Functieanalyse en -beschrijving

Bedrijf
Datum
25 mei 2010
Inschrijven voor
25 mei 2010
Type event
Workshop
Doelgroep
12
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Hoe verhelder ik de organisatiestructuur en de verdeling van taken en verantwoordelijk-heden?

Functies vormen de basis van elke organisatie. Een outputgerichte functiebeschrijving geeft inzicht in wat de medewerker moet bereiken en welke bevoegdheden daarbij horen.

De training functieanalyse en –beschrijving:

 • biedt helderheid en toekomstperspectief voor medewerkers;
 • brengt efficiency en rust voor leidinggevenden; 
 • helpt de organisatiestructur en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden te verhelderen; 
 • dwingt managers scherp na te denken over welke functies écht noodzakelijk zijn in verband met de diensten en producten die zij leveren en wat wel en niet goed bij een bepaalde functie past; 
 • voorkomt functieoverlap en maakt duidelijk binnen welke kaders mensen werken.

Resultaat
Na afloop van deze training:

 • bent u in staat om outputgerichte functiebeschrijvingen op te stellen waarIn de kern van de functie en de samenhang met ander functies helder is verwoord;
 • heeft u inzicht gekregen in het proces van functieanalyse en –beschrijving; 
 • weet u een dergelijk proces in uw eigen organisatie in te richten.

Aanpak
Deze training wisselt theorie af met discussie en veel praktische oefeningen. Door interactief aan de slag te gaan met functieanalyse en –beschrijving krijgt u inzicht in de manier waarop u dit in uw eigen organisatie kunt aanpakken.

Programma
De training besteedt aandacht aan:

 • de context van functiebeschrijvingen;
 • onderdelen van functiebeschrijvingen; 
 • het maken outputgerichte functiebeschrijvingen; 
 • het vastleggen van (de samenhang tussen) verantwoordelijkheden; 
 • het organiseren van het proces van functiebeschrijving.

Voor wie?
Mensen die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor het analyseren en beschrijven van functies.

Praktisch

 • 2 dagen
 • Maximaal 12 deelnemers 
 • Locatie: Hay Group, Zeist 
 • Prijs: € 1.395,- per persoon excl. BTW

Data:
25 en 26 mei 2010
31 augustus en 1 september 2010
2 en 3 november 2010

Meer informatie
Neemt u voor meer informatie of trainingsadvies contact op met:
Hay Group Training & Development
T +31 (0)30 692 99 29
E  NL-Trainingcoordinators@haygroup.com

Event informatie

Bedrijf: Hay Group

Datum: 25 mei 2010

Inschrijven voor: 25 mei 2010

Type event: Workshop

Doelgroep: 12