Hoe Denen duurzaam doen

Bedrijf
BMC
Datum
20 januari 2010
Inschrijven voor
08 januari 2010
Type event
Workshop
Doelgroep
Onbekend
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Symposium 'Hoe Denen duurzaam doen'
Locatie: Smallepad 34 in Amersfoort.

Op woensdag 20 januari 2010 organiseert BMC, samen met het Deens Cultureel Instituut een symposium getiteld ‘Hoe Denen duurzaam doen'. Wij nodigen u van harte uit om dit symposium bij te wonen aan het Smallepad 34 in Amersfoort.

Iedereen is ervan doordrongen: het klimaat verandert. Bijna elke overheidsinstantie heeft inmiddels beleid geformuleerd om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? In tijden van nieuwe uitdagingen volstaan niet altijd de traditionele oplossingen.

Gelijktijdig hebben Nederlandse gemeenten te maken met een veranderende bevolkingsopbouw. Het aandeel ouderen neemt toe en de verwachting is dat vanaf 2038 de totale bevolking afneemt. Een aantal regio's heeft al te kampen met krimp. Ook deze ontwikkelingen vragen om inventieve maatregelen en anders denken.
Nederland staat aan het begin van een transitie naar een duurzame samenleving. De nieuwe colleges staan straks voor een bijzondere uitdaging en krijgen de kans bij te dragen aan een duurzame toekomst van hun gemeente.

In december 2009 vindt in Kopenhagen de klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Deze conferentie moet leiden tot een internationaal akkoord als opvolger van het Kyoto Protocol vanaf 2012. Vele gemeenten in Denemarken wilden niet wachten op richtlijnen van bovenaf. Ze begonnen zelf na te denken over een lokaal klimaatbeleid en ontwikkelden beleid rond de krimpproblematiek. Ze gingen zelfs speciale samenwerkingsverbanden aan met grote industriebedrijven.

‘Hoe Denen duurzaam doen' presenteert de succesverhalen van twee gemeenten uit Denemarken die sociale en ecologische duurzame oplossingen bedachten en uitvoerden.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Ontvangst

13.15 uur Welkom door BMC en Deens Cultureel Instituut
Waarom dit symposium?

13.30 uur Waarom duurzaamheid in de lift zit in Denemarken
Lone Leth Larsen, directrice Deens Cultureel Instituut

13.45 uur Een groene werkgelegenheidstrategie voor Lolland
Leo Christensen, projectmanager, Lolland gemeente

14.15 uur Hoe is Denemarken erin geslaagd een groen beleid te voeren?
Anders Hasselager, consulent Klima- og Energistyrelsen (TBC)

14.45 uur Industriële symbiose in Kalundborg
Martin Andersen, directeur Kalundborg EU-office

15.15 uur Korte pauze

15.30 uur Debatronde in carrouselvorm
In vier groepen gaan deelnemers o.l.v. de sprekers in discussie om helder te krijgen hoe Nederland zijn voordeel kan doen met de Deense ervaringen.

16.30 uur Afsluiting met biologische borrel en borrelhapjes

De voertaal van het symposium is Engels.

Om de voorbereidingen voor deze bijeenkomst in goede banen te leiden verzoeken wij u om vóór 8 januari a.s. aan ons door te geven of u aanwezig zult zijn. U kunt zich via e-mail aanmelden (aanmeldingen@bmc.nl). Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw Linda van de Weijer, afdeling PR & Marketing, via telefoonnummer 033 - 496 52 00.

Wij verheugen ons erop u op woensdag 20 januari 2010 als onze gast te mogen begroeten!

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 20 januari 2010

Inschrijven voor: 08 januari 2010

Type event: Workshop

Doelgroep: Onbekend