Van AWBZ naar Wmo

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 16 november 2012

Inschrijven voor: 16 november 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Zorgaanbieders, SW bedrijven en gemeenten

Bedrijf: Berenschot

Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Van AWBZ naar Wmo

Blijvende uitdagingen in een veranderlijke context

Berenschot nodigt u uit voor een dialoog over de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Hoe bereidt u zich daar als zorgaanbieder op voor? Op 16 november gaan we hierover graag met u in gesprek. Lees de uitnodiging onder 'Downloads' voor verdiepende informatie.

Elke dialoog start met een inleiding van een expert uit het veld (van een zorgaanbieder, een SW-bedrijf of een gemeente). Hierna volgt uitwisseling van verschillende visies op het vraagstuk door de deelnemers. Iedere sessie zal begeleid worden door iemand van Berenschot.

In de eerste dialoogronde kunt u kiezen uit de volgende twee thema's:
Aanbesteden: noodzakelijk kwaad of zinvolle exercitie?
Kansen: waar dagbesteding en (beschut) werken elkaar raken

In de tweede dialoogronde kunt u kiezen uit de volgende twee thema's:
Welke zorg biedt u aan?
Effectief relaties leggen en beheren met gemeenten

Programma
9.00 - 9.30 uur: Inloop
9:30 - 9:3 5uur: Opening door dagvoorzitter Jeroen Gelevert (Berenschot)
9.35 - 10.15 uur: Introductie van de Key-note speaker Jan de Vries (directeur MEE Nederland)
10.15 - 11.15 uur: Dialoogronde 1
11.15 - 11.30 uur: Pauze
11.30 - 12.30 uur: Dialoogronde 2
12.30 - 13.30 uur: Korte terugkoppeling van bestuurlijk relevante issues uit elke deelsessie en afsluiting met lunch

Datum
16 november 2012

Tijdstip
09.00 uur - 13.30 uur

Locatie
Berenschot
Europalaan 40
3526 KS Utrecht

Kosten
Gratis

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 16 november 2012

Inschrijven voor: 16 november 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Zorgaanbieders, SW bedrijven en gemeenten

Events