Stresstest voor gemeenten

Bedrijf
Datum
12 november 2012
Inschrijven voor
12 november 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Wethouders financiën, Concern controllers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Stresstest voor gemeenten

Brengt uw financiële risico's in kaart

Oplopende werkloosheid, dalende woningprijzen, vergrijzing. De economische crisis heeft ook in de komende jaren grote gevolgen voor de inkomsten en uitgaven. De door ons ontwikkelde Stresstest maakt helder waar de risico's in uw gemeente liggen in verschillende scenario's en wat daarvan de impact is op de financiële positie. Binnenkort start Berenschot een nieuw traject waaraan gemeenten gelijktijdig kunnen deelnemen. Voordeel hiervan is dat u ook onderling kennis en ervaring kunt uitwisselen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

De Stresstest biedt inzicht in de gevolgen van externe ontwikkelingen op de financiële positie van uw gemeente. Het geeft een objectief beeld van:

  • ˜ de huidige financiële positie van uw gemeente (nulmeting)
  • ˜ het risicoprofiel van uw gemeente (nulmeting)
  • ˜ risico's op de middellange termijn (Stress Testing)
  • ˜ de financiële impact van stress-scenario's in uw gemeente (Stress Testing)

Resultaat is een heldere analyse van de financiële risico's die uw gemeente loopt en de mate waarin u daarop voorbereid bent. Hiervoor werken wij scenario's uit binnen drie domeinen: fysiek, sociaal en financieel. Daarbij kunt u denken aan verslechtering van de woningmarkt, economische krimp, prijsinflatie en Rijksbezuinigingen.

Onze ervaring leert dat de uitkomsten gemeenten helpen bij het toetsen van de financiële bestendigheid van vigerend beleid en bij het bepalen van een duurzaam strategisch en financieel kader.

Aanpak en planning
Week 46: Startbijeenkomst
Week 47-49: Begrotingsanalyse, risicoprofiel
Week 47: Aanvullende gegevens verzamelen
Week 48-49: Rapportage opstellen
Week 50: Slotbijeenkomst

Datum:
Week 46 tot 50

Locatie:

Berenschot
Europalaan 40
3526 KS Utrecht

Kosten:
€ 3.750,- exclusief btw

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 12 november 2012

Inschrijven voor: 12 november 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Wethouders financiën, Concern controllers