Training Sturen op Prestaties

Bedrijf
BMC
Datum
27 november 2012
Inschrijven voor
27 november 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Training Sturen op Prestaties

In veel gemeenten vindt een herbezinning op het verlenen van subsidies plaats. Bestuurders en ambtelijke organisaties kijken kritischer naar de vraag in hoeverre de subsidies een bijdrage leveren aan het bereiken van de gemeentelijke doelen. Dit gebeurt mede onder invloed van bezuinigingen, de gemeentelijke rekenkamer(commissie)s en de rechtmatigheidstoets. Hierdoor wordt de relatie tussen de gemeente en uitvoerende instellingen zakelijker.

Steeds meer gemeenten kiezen voor een prestatiegerichte wijze van subsidiëren. Ook uitvoerende afdelingen van de gemeente zelf worden steeds meer gestuurd op resultaten. In sommige gemeenten neemt aanbesteding bij private organisaties de plaats in van subsidies aan instellingen.

Deze tendensen brengen veranderingen met zich mee voor ambtenaren die zich bezig houden met subsidies. Hoe maak je goede afspraken over de te leveren prestaties en hoe bewaak je of ze gerealiseerd worden? Wat betekent dit voor je samenwerking met de instellingen? Hoe weeg je de belangen tegen elkaar af? Wat zijn de consequenties in de plaatselijke samenleving? Hoe maak je doelen en afspraken SMART? Wat voor prestatieplan mag je van een instelling verwachten en hoe kun je daarop sturen?

TRACÉ en BMC hebben brede kennis en ervaring op het gebied van deze veranderingsprocessen. Wij hebben de handen ineen geslagen en bieden gezamenlijk de volgende trainingen aan om gemeenten te helpen bij de verdere ontwikkeling van een hedendaags subsidiebeleid.

Aanmelden
De tweedaagse training 'Sturen op Prestaties' vinden plaats op dinsdag 27 november en dinsdag 11 december 2012. Meer informatie en aanmelden >>

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 27 november 2012

Inschrijven voor: 27 november 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals