Symposium Tegenkracht Organiseren

Bedrijf
BMC
Datum
01 oktober 2012
Inschrijven voor
26 september 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Bestuurders en wethouders
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Symposium Tegenkracht Organiseren

Op maandag 1 oktober 2012 organiseert BMC de symposium ‘Tegenkracht organiseren’, speciaal voor bestuurders en Raden van Toezicht van (jeugd-)zorginstellingen en wethouders en beleidsambtenaren van gemeenten uit Zuidwest Nederland. Graag nodigen wij u daarvoor middels deze vooraankondiging van harte uit.

In 2008 werd de wereld getroffen door een kredietcrisis. Sindsdien zijn de reikwijdte en de doorwerking van deze crisis uitgebreid bediscussieerd. Die discussie concentreerde zich met name rondom de financiële sector en de gevolgen van de crisis voor de samenleving. Minder aandacht kreeg de vraag of de handelingspatronen die tot de kredietcrisis hebben geleid, ook in andere publieke sectoren aanwezig zouden kunnen zijn. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling stelt in een van hun adviezen precies die vraag. Niet om een doemscenario te schetsen of een nieuwe crisis te voorspellen, maar wel om lessen te trekken met het oog op de stabiliteit van publieke domeinen. Tijdens dit symposium gaan we specifiek in op de ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van de Jeugdzorg.
 
Sprekers
Dagvoorzitter: Peter van Ingen, Nederlands journalist en televisiepresentator
 
Met medewerking van: 

 • Dr. ir. J.A.H. (Jos) Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Hogeschool Windesheim en als zelfstandig adviseur verbonden aan BMC
 • S. (Saskia) Boelema, wethouder onderwijs, jeugd(zorg)beleid en volksgezondheid, gemeente Breda
 • P.P.J. (Peter Paul) Doodkorte, partner bij BMC en expert op het gebied van jeugd en gezin
 • Prof. dr. P.H.A. (Paul) Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • J.W.G. (Jeroen) ter Huurne MBA, lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
 • H.M. (Hugo) de Jonge, wethouder onderwijs, jeugd en gezin, gemeente Rotterdam
 • drs. M. (Marris) van de Luytgaarden, directeur Bureau Jeugdzorg, Breda
 • Th. (Thea) Roelofs, voorzitter van de raad van bestuur van Stek jeugdhulp en bestuurslid Jeugdzorg Nederland
 • drs. G.B. (Michiel) van der Vlies, portefeuillehouder Maatschappelijke Ondersteuning, onderwijs, sport en dienstverlening, gemeente Hendrik Ido Ambacht
 • A.A. (Albert) de Vries, wethouder jeugd en onderwijs, gemeente Middelburg
 • Prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen, bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor de jeugd bij de Rijksuniversiteit Groningen, bijzonder hoogleraar op het terrein van het onderzoek en de ontwikkeling van effectieve jeugdzorg aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut

Dit symposium is een initiatief van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant vestiging Breda, Stek Jeugdhulp en BMC.

Datum & locatie
Locatie: Waalse Kerk Breda, Catharinastraat 83 bis, 4811 XG, Breda
Datum & tijd: 1 oktober 2012, 13.30 – 17.00 uur

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 01 oktober 2012

Inschrijven voor: 26 september 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Bestuurders en wethouders