Bouwen aan een Circulaire Economie

Bedrijf
Datum
25 juni 2012
Inschrijven voor
20 juni 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Welke rol kunnen bouwbedrijven spelen in het herontwerpen en bouwen van een duurzame circulaire toekomst? Is het mogelijk om zonder een nadrukkelijke vraag van de opdrachtgever circulair te bouwen, en wat levert dat op? Tijdens deze Squaretable gaan wij in op de implicaties van circulair denken voor de bouw en bouwbedrijven in het bjizonder. Wat betekent circulair bouwen voor de relatie met opdrachtgevers en leveranciers? Welke business modellen zouden hierbij kunnen worden gehanteerd?

Het programma van de middag zal bestaan uit een aatal presentaties en een plenaire discussie.

  • Christiaan Kraaijenhagen, Executive Partner van ‘the Circle Economy’, zal een korte inleiding geven over circulaire economie en zijn visie op de transitie naar een circulaire maatschappij.
  • Vervolgens zullen we verder inzoomen op wat de circulaire principes specifiek voor de bouw kunnen betekenen.
  • Als laatste zullen we aandacht besteden aan een case. Hier zullen de betrokkenen bij het project iets vertellen over hoe men in de praktijk omgaat met circulair bouwen.

Een substantieel onderdeel van de middag zal uiteraard bestaan uit discussie. We willen graag verschillende partijen in de bouw een platform bieden om hier samen gedachten en ervaringen over uit te wisselen. Squarewise zal de discussie structureren aan de hand van een aantal vragen:

  • Wat betekenen de circulaire principes voor de relatie met uw leveranciers?
  • Wat betekent circulair bouwen voor uw relatie met opdrachtgevers en de manier van opdrachtverwerving?
  • Welke business modellen kunnen bijdragen aan het versnellen van circulaire bouwconcepten?

Onze ambitie voor deze bijeenkomst is echter niet alleen kennisdeling maar we nemen ook graag samen met de deelnemers een belangrijke stap in de vorm van actie om de circulaire economie een stap dichterbij te brengen.

Contactpersonen
Cécile van Oppen | vanoppen@squarewise.com | 020-4473925
Helene Smits ǀ smits@squarewise.com ǀ 020-4473925

Event informatie

Bedrijf: Squarewise

Datum: 25 juni 2012

Inschrijven voor: 20 juni 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals