Is uw begroting in balans?

Bedrijf
Datum
29 september 2020
Inschrijven voor
20 september 2020
Type event
Seminar
Doelgroep
Directieleden, portefeuillehouders, controllers, hoofden financiën en coördinatoren P&C
Locatie
Dordrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij met u van gedachten wisselen over de verschillende financiële risico’s en het effect ervan voor uw begroting. Hoe zorgt u ervoor dat uw begroting het hoofd kan bieden aan deze risico’s.

Doel van de bijeenkomst

De afgelopen maanden hebben wij met elkaar zowel een gezondheidscrisis als een economische crisis ervaren door het virus COVID-19. Het kabinet heeft maatregelen getroffen om de besmettingen met het virus COVID-19 in te perken. Deze maatregelen hebben alle sectoren getroffen en derhalve zijn er verschillende financiële risico’s ontstaan. Daarnaast levert de kostenstijging in het sociaal domein continue druk op de gemeentefinanciën. Door gemeenten is vaker hierover met de minister van BZK gecommuniceerd/gecorrespondeerd. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij met u van gedachten wisselen over de verschillende financiële risico’s en het effect ervan voor uw begroting. Hoe zorgt u ervoor dat uw begroting het hoofd kan bieden aan deze risico’s, hoe en in welke mate beheerst u deze risico’s en hoe zorgt u ervoor dat (met het gegeven van de huidige situatie) uw begroting toekomstbestendig is.

In deze bijeenkomst wordt Vanberkel Professionals ondersteund door haar samenwerkingspartner Naris.

In deze bijeenkomst nemen wij u mee in de reis naar een gebalanceerde begroting, bezien vanuit drie verschillende invalshoeken:

  • Risico-inventarisatie, het kwantificeren/kwalificeren van de (financiële) risico’s;
  • Uitwerking in scenario’s voor een gemeentelijke begroting;
  • Bespreking begroting in de gemeentelijke organisatie (cultuur)

Bij de sessies wordt u actief betrokken om zo ook de gezamenlijke kennis en inzichten te delen. Het sprekerspanel bestaat uit:

  • Robert ’t Hart, Naris
  • Jolanda van Tongeren, strategisch adviseur gemeente Almere
  • Dirk de Groot, concerncontroller gemeente Breda
  • Ismael el Barzouhi, Vanberkel Professionals

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?

De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de begroting (P&C-cyclus), zoals directieleden, portefeuillehouders, controllers, hoofden financiën en coördinatoren P&C. Natuurlijk staat het u vrij de uitnodiging in uw organisatie verder te verspreiden aan medewerkers voor wie deze bijeenkomst interessant is. 
Aanmelden kan tot 20 september 2020.

Locaties

  • 29 september: Van der Valk hotel Dordrecht, Laan van Europa 1600 te Dordrecht
  • 6 oktober: AZ stadion Alkmaar, Stadionweg 1 te Alkmaar 

Programma

12.30 – 13.00 Inloop
13.00 – 16.30 Inhoudelijk programma (zie sprekers)
16.30 – 17.15 Afsluiting en borrel

RIVM richtlijn
Dit betreft een fysieke bijeenkomst. De faciliteiten zijn zodanig ingericht en ingeregeld dat te allen tijde wordt voldaan aan de RIVM richtlijn aangaande COVID-19.

Indien u vooraf vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Ismael el Barzouhi
telefoon: 06-17 40 89 66 of per email: i.elbarzouhi@vbprofs.nl

Wij kijken ernaar uit u te kunnen begroeten op dinsdag 29 september 2020 of 6 oktober 2020.

Event informatie

Bedrijf: Vanberkel Professionals

Datum: 29 september 2020

Inschrijven voor: 20 september 2020

Type event: Seminar

Doelgroep: Directieleden, portefeuillehouders, controllers, hoofden financiën en coördinatoren P&C

Locatie: Dordrecht