Strategische Heroriëntatie

Bedrijf
BMC
Datum
23 mei 2012
Inschrijven voor
18 mei 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Tijd voor fundamentele keuzes
Nog door het vorige kabinet is een periode ingeluid van bezuinigen, ombuigen en hervormen. De afgekondigde bezuinigingsopgaven hebben de druk bij veel gemeenten opgevoerd en men is fors aan het bezuinigen geslagen. In de afgelopen twee jaar heeft BMC veel gemeenten begeleid in hun aanpak van de bezuinigingen. Veel aanpakken zijn ontwikkeld en eigenlijk is er geen gemeente meer die een programmabegroting 2011 of 2012 heeft vastgesteld zonder maatregelen om het financiële huishoudboekje op orde te krijgen. Vaak is daarbij gekeken naar de interne organisatie en bedrijfsvoering of is gekozen voor het schrappen of verminderen van gemeentelijke taken en activiteiten.

De vraag is echter of dit genoeg is. De Nederlandse economie is voor het derde kwartaal op rij gekrompen en daarmee is Nederland officieel in een recessie beland. De verwachting is dat het begrotingstekort in 2013 oploopt naar 4,6% van het Bruto Binnenlands Product, wat betekent dat om te voldoen aan de EU-eis van 3% er netto € 9,6 miljard moet worden bezuinigd. Het kabinet onderhandelt momenteel over een bezuinigingspakket van mogelijk € 16 miljard en dat zal gezien de omvang ervan zeker ook gemeenten raken.

Hoe dat de gemeenten zal raken is nog ongewis. We zullen echter wel gesteld moeten staan voor forse nieuwe budgettaire opgaven en op zoek moeten gaan naar benaderingen die perspectief bieden voor een solide financiële positie van gemeenten zonder dat er grote roofbouw wordt gepleegd op de zorg en verantwoordelijkheden waar gemeenten voor staan.

Veel gemeenten vinden het lastig de kerntakendiscussie vorm te geven en komen niet verder dan de kaasschaafmethode. Bij de gemeenten Schijndel en Oisterwijk is een succesvolle aanpak ontwikkeld. Samen met BMC organiseren deze gemeenten op woensdag 23 mei 2012 een bijeenkomst speciaal voor gemeentesecretarissen, concerncontrollers en hoofden middelen of bedrijfsvoering in het Raadhuis van Oisterwijk.

Graag nodigen wij u hiervoor van harte uit!

Klik hier hier om je aan te melden!

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 23 mei 2012

Inschrijven voor: 18 mei 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals