Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht

Bedrijf
Datum
12 december 2019
Inschrijven voor
11 december 2019
Type event
Workshop
Doelgroep
Inkopers
Locatie
Amsterdam
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Het is algemeen bekend dat overheden bij het in de markt zetten van een opdracht gebonden zijn aan het aanbestedingsrecht. In beginsel moeten opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel dan ook worden aanbesteed.

Maar in welke omstandigheden geldt deze verplichting niet en welke uitzonderingsprocedures biedt de Aanbestedingswet? Tijdens de Brain Boost komen deze uitzonderingen uitgebreid aan bod.

Zo wordt het leerstuk van quasi-inbesteden uitgediept, wordt stilgestaan bij de horizontale samenwerking tussen aanbestedende diensten en wordt ingezoomd op uitsluitende rechten.

En wat is nu precies de reikwijdte van artikel 2.32 Aanbestedingswet? Dit wetsartikel stelt namelijk dat opdrachten aan één bepaalde ondernemer kunnen worden gegund wanneer de mededinging om technische of artistieke redenen ontbreekt. Maar wanneer is daar sprake van? Over de interpretatie van dit wetsartikel is alleen in 2019 al meerdere keren geprocedeerd.

En weet u welke opdrachten onder de Aanbestedingswet zijn uitgesloten van de aanbestedingsplicht?

Kortom: de hoogste tijd om een volledige Brain Boost te wijden aan deze uitzonderingen. Neem deel en laat u bijpraten over de mogelijkheden die de Aanbestedingswet wel degelijk biedt.

Trainer: Niels Hoppenbrouwers, senior aanbestedingsjurist bij AevesBenefit
Datum: Donderdag 12 december 2019

Programma

14.00 – 17.00 uur Brain Boost
17.00 – 18.00 uur Borrel

Kosten: Deelname is gratis
Locatie: Hogehilweg 3 te Amsterdam
Doelgroep: Inkopers en juristen uit de publieke sector
Inschrijven: Stuur een e-mail naar  info@aevesbenefit.com om u aan te melden. U ontvangt na aanmelding een bevestiging met een routebeschrijving.

Brain Boost

AevesBenefit organiseert iedere 6 weken een Brain Boost sessie waar een aanbestedingsrechtelijk relevant onderwerp centraal staat. Deelnemers worden bijgepraat over de juridische kaders en de ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook worden onderling relevante ervaringen gedeeld en wordt de sessie afgesloten met praktische tips en tricks.

Event informatie

Bedrijf: AevesBenefit

Datum: 12 december 2019

Inschrijven voor: 11 december 2019

Type event: Workshop

Doelgroep: Inkopers

Locatie: Amsterdam