Van drie werelden naar één sociaal domein

Bedrijf
Datum
01 november 2019
Inschrijven voor
01 november 2019
Type event
Seminar
Doelgroep
Management van gemeenten of zorg- en welzijnsinstelling
Locatie
Hilversum
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen & cliënten geven samen invulling aan het sociaal domein. Er wordt hard aan gewerkt door betrokken mensen, maar deze drie werelden komen maar moeizaam bij elkaar. We zien dat er nog te veel geld en energie verloren gaat door een gebrekkige organisatie van de processen en samenwerking in en tussen de organisaties. Het leidt bij gemeenten tot kostenstijgingen, tot frustraties bij zorgorganisaties en uiteindelijk vooral tot cliënten die te vaak niet adequaat worden geholpen. Die verspilling hebben wij vanuit het perspectief van de cliënt in kaart gebracht. Met dit vertrekpunt willen we graag vanuit de drie perspectieven de inefficiënties en uiteindelijk de oplossingen in het sociaal domein met u bespreken.

Op vrijdag 1 november 2019 organiseert Rijnconsult een seminar voor zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties.

Samen met maximaal 100 participanten delen we onze gezamenlijke inzichten in een open dialoog om dichterbij elkaar te komen. Sprekers uit het veld gaan in op hoe zij de verspilling reduceren. Er is er veel ruimte voor gedachtewisseling met elkaar. U gaat naar huis met actiegerichte punten om ‘thuis’ direct mee aan de slag te gaan. Dit alles is compleet verzorgd met netwerklunch én op de mooie Werelderfgoed-locatie De Zonnestraal in Hilversum. Hier kunt u ook gebruik maken van een rondleiding die dag.

Sprekers

Ingrid Widdershoven 
Ingrid Widdershoven, oud-directeur Sociaal Domein gemeente Eindhoven, is bestuurder bij Koraal, actief op de terreinen jeugd- en gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding in Limburg en Noord-Brabant. Zij was daarvoor onder andere wethouder van Sittard-Geleen.

Illya Soffer
Illya Soffer is directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Hiervoor was ze vele jaren actief als adviseur van vooral overheden en maatschappelijke organisaties. Ze was zeven jaar senior consultant bij adviesbureau Twynstra Gudde. Daarvoor had Soffer haar eigen consultancybureau. Illya Soffer en haar man hebben twee zonen, waarvan een met een verstandelijke beperking.

Albert Vader
Albert Vader is sinds 2014 wethouder in Vlissingen. In zijn portefeuille heeft hij o.a. Wmo en Jeugdhulp, de Zeeuwse Samenwerking in het Sociaal Domein en de Centrumgemeentefunctie: Beschermd Wonen, maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. Daarnaast heeft hij nog een aantal ambtsgebonden nevenfuncties zoals o.a.: lid van het Toezichthoudend Orgaan (RvC) van North Sea Port SE en lid (voorzitter) van de Stuurgroep College Zorg en Welzijn. Hiervoor werkte hij in diverse functies bij de Douane o.a. als lid van het MT Handhaving op het Landelijk kantoor in Rotterdam.

Sprekers Rijnconsult

Vanuit Rijnconsult zullen Bas van der Velde, als dagvoorziter, en Diederik Hommes vanuit hun ervaring en expertise in het sociaal domein hun visie geven.

Sprekers vanuit Rijnconsult

Programma

08.30 – 09.00 uur: inloop met koffie/ thee en croissant
09.00 – 10.15 uur: eerste deel programma
10.15 – 10.30 uur: koffiepauze
10.30 – 11.30 uur: vervolg programma 
11.30 – 11.45 uur: koffiepauze
11.45 – 12.30 uur: panel gesprek
12.30 – 13.30 uur: lunch en rondleiding

Doelgroep: Bestuur & management van gemeenten of zorg- en welzijnsinstelling en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties.
Prijs: €195,- excl. btw
Locatie: Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH Hilversum
Datum: 1 november 2019
Tijd: Vanaf 08.30 uur inloop

Bent u ook nieuwsgierig hoe anderen met dit vraagstuk omgaan? Heeft u vragen die in uw eigen omgeving lastig te stellen zijn? Kom dan naar ons seminar! U gaat gegarandeerd vol inspiratie naar huiswaarts en met een stappenplan om direct mee te starten!

Laat u ons weten of we u mogen verwelkomen? Wij verheugen ons erop u te ontmoeten op 1 november!

Event informatie

Bedrijf: Rijnconsult

Datum: 01 november 2019

Inschrijven voor: 01 november 2019

Type event: Seminar

Doelgroep: Management van gemeenten of zorg- en welzijnsinstelling

Locatie: Hilversum