Masterclass prof. dr. ir. Kees Dorst - Design thinking en frame creation voor organisatieprofessiona

Bedrijf
Datum
07 juni 2019
Inschrijven voor
06 juni 2019
Type event
Seminar
Doelgroep
Zie omschrijving
Locatie
Utrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Ontwerpers richten zich allang niet meer alleen op technische systemen, maar meer en meer ook op dienstverlening (service design), technologische systemen (zoals de OV-chipkaart en internetbankieren), en gedragsontwerp (het verleiden van mensen om bepaald gedrag te vertonen). Ook worden hun methoden steeds vaker toegepast op sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals het aanpakken van onveiligheid op straat, het bouwen van sterkere gemeenschappen of het bereiken van de sustainable development goals.

Het ontwerpproces heeft interessante parallellen met systeemdenken en het werk van organisatieprofessionals. Kees Dorst heeft de werk- en denkwijze van succesvolle ontwerpers onderzocht. Hij vond onder andere dat prominente ontwerpers een groot deel van hun tijd besteden aan frame creation: het creëren van nieuwe benaderingen van het voorliggende probleem. Door de probleemdefinitie open te gooien en andere partijen bij het vraagstuk te betrekken worden innovatieve oplossingsrichtingen ontsloten. In de masterclass neemt Kees ons mee in zijn onderzoeksbevindingen, zijn Frame Innovation methode en voorbeelden in de praktijk. Je zult merken dat zijn gedachtegoed ook zeer bruikbaar is voor ons als organisatieprofessionals.

Over Kees Dorst

Kees Dorst is opgeleid als Industrieel Ontwerper aan de TU Delft en studeerde filosofie in Rotterdam. Momenteel is hij verbonden aan de University of Technology Sydney. Hij bestudeert hoe ontwerpers werken en denken, om die innovatieve ‘practices’ over te kunnen brengen naar andere vakgebieden. Ontwerpers zijn erg goed in het creëren van nieuwe benaderingen van problemen, keer op keer – en daar zit een methode achter die voor professionals in alle beroepen relevant is. Deze ‘frame creation’ methodologie helpt om te innoveren in onze complexe, genetwerkte wereld. De methodologie is uitvoerig getest op allerlei soorten vraagstukken, en diverse schaalniveaus: van het voorkomen van uitgaansgeweld in een buurt tot het herontwerpen van maatschappelijke systemen. Momenteel werkt Kees o.a. voor het Development Program van de Verenigde Naties, waar zijn methodes worden gebruikt als een nieuwe aanpak voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (Global Goals). Zijn onderzoek heeft verschillende raakvlakken met systeemdenken. Er is een sterke link tussen frame creation en het sociaal constructionisme en zachte systeemmethoden.

Opleidingsgegevens

Voor wie: iedereen die belangstelling heeft voor design thinking en frame creation, en voor hoe dit gedachtegoed en haar methoden bruikbaar zijn in organisaties. 
Duur: 4 uur
Studiebelasting: 4 uur
Deelnamekosten: € 125

Event informatie

Bedrijf:

Datum: 07 juni 2019

Inschrijven voor: 06 juni 2019

Type event: Seminar

Doelgroep: Zie omschrijving

Locatie: Utrecht