Systeemdenken The Specials II: Taal en Maatschappelijke transitie

Bedrijf
Datum
31 mei 2019
Inschrijven voor
30 mei 2019
Type event
Seminar
Doelgroep
Zie omschrijving
Locatie
Utrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Systeemdenken, de organisatie als systeem, systemisch kijken, systeeminterventies. Wat bedoelen we eigenlijk? Zijn al die woorden synoniem aan elkaar? Of is het woord hetzelfde, maar zijn de uitgangspunten verschillend?

De studieweek systemen (een opleiding van een week die Sioo al lange tijd 2 maal per jaar aanbiedt: voor meer info, klik hier) zit vol met prachtige masterclasses en workshops waarin systeemdenken centraal staat. Toch komen we altijd tijd tekort. Er is zoveel meer dat we zouden willen agenderen, maar we hebben er de tijd niet voor. Daarom grijpen we het Sioo Internationaal Systeemfestival aan om unieke, andere, nieuwe, niet in de systeemweek geprogrammeerde workshops te brengen. Eenmalige workshops van systeemweekdocenten die een nieuw onderwerp willen belichten, of die het thema dat ze in de systeemweek behandelen verder willen verdiepen.

We programmeren deze workshops op drie dagen tijdens het festival. Op deze dagen krijgen deelnemers de gelegenheid om zowel in de ochtend als in de middag te kiezen uit drie parallelle workshops. En elk van deze dagen kent een eigen thema:

  • 27 mei 2019: Systeemdenken The Specials I – Patronen herkennen en benutten
  • 31 mei 2019: Systeemdenken The Specials II – Taal en Maatschappelijke transitie
  • 04 juni 2019: Systeemdenken The Specials III – Organiseren en Samenwerken

Systeemdenken The Specials II: Taal en Maatschappelijke transitie

Op 31 mei is het thema Taal en Maatschappelijke transitie. Taal is een systeem op zichzelf en het organisatiesysteem is weer onderdeel van het grotere maatschappelijke systeem. Beide, taal en maatschappij, oefenen hun invloed uit op de dynamiek in organisaties. Op deze dag staan workshops geprogrammeerd die zicht geven op de invloed die taal en maatschappij hebben op het organisatiesysteem (download voor een beschrijving van de verschillende workshops binnenkort de brochure):

  • Sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij – Hans de Bruin
  • Systeemtransitie en het einde van tijdperken – Jaap van ’t Hek en Leike van Oss
  • Redt zelforganisatie onze maatschappij? – Wieger Janse
  • Het spelen met taal door interpunctie – Marijke Spanjersberg en Leike van Oss
  • Deelnemen aan eigenzinnige geschiedenissen – Gertjan Schuiling en Rudi Laermans
  • Een eco-systemische perspectief voor meer ontspanning in organisaties – Bowine Wijffels

Inschrijven voor deze Systeemdenken Specials?

Je kunt je inschrijven voor één van de drie dagen die we rondom de specials organiseren, afhankelijk van het thema dat jou het meest aanspreekt. Óf je volgt ze allemaal en kiest bijvoorbeeld voor een “Systeemdenken The Specials passe-partout”. Klik hier voor meer informatie.

Rondwandeling

Voor wie wil wordt er eerder op de ochtend (08.30 – 9.00 uur) een korte inleiding gegeven over de organisatie als systeem en een korte tour langs de verschillende theoretische benaderingen die binnen het brede veld van systeemdenken zijn te onderscheiden. Deze introductie is gratis toegankelijk voor iedereen die deelneemt aan één of meer van de evenementen tijdens dit festival. Klik voor meer informatie en inschrijven voor deze tour hier. Je dient je hier dus apart voor te registreren! Het aantal plaatsen voor deze tour is beperkt.

Opmerking voor alumni van de Studieweek Systemen

De docenten op deze special-dagen zijn deel van het netwerk van de systeemweek docenten. De workshops die zij tijdens dit systeemfestival verzorgen maken echter geen onderdeel uit van de systeemweek en zijn soms zelfs geheel nieuw. Dus gegarandeerd geen herhaling van wat je eerder hebt meegemaakt!

Opleidingsgegevens

Voor wie: mensen mét en zonder voorkennis van systeemdenken die unieke, nieuwe en verdiepende workshops, begeleid door ervaren systeemprofessionals, willen ervaren.
Duur: 1 dag
Studiebelasting: 8 uur
Deelnamekosten: € 250

Extra informatie

Op deze dag krijgen deelnemers de gelegenheid om zowel in de ochtend als in de middag te kiezen uit drie parallelle workshops, gebaseerd op hun individuele interesse en behoefte.

Event informatie

Bedrijf:

Datum: 31 mei 2019

Inschrijven voor: 30 mei 2019

Type event: Seminar

Doelgroep: Zie omschrijving

Locatie: Utrecht