Workshop Systeemdenken voor bestuurders: Strategische patroonherkenning

Bedrijf
Datum
28 mei 2019
Inschrijven voor
27 mei 2019
Type event
Workshop
Doelgroep
Zie omschrijving
Locatie
Utrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Anno 2019 sta je als bestuurder voor stevige uitdagingen. Steeds meer waarde leveren en bijdragen aan de maatschappelijke transities maakt samenwerken in netwerken noodzakelijk. Arbeidsmarkt en trends als zelfsturing/-organisatie stellen de gebruikelijke hiërarchie ter discussie en vragen aandacht voor de interne organisatie. Ogenschijnlijk kleine incidenten kunnen snel uitgroeien tot een echt crisis. De toekomst wordt ongewisser en verbindende verhalen lijken steeds moeilijker te maken. Daarnaast is er altijd de gebruikelijke dynamiek tussen bestuur, toezichthouders, medezeggenschap en de terugpratende buitenwereld.

Om de uitdagingen aan te gaan moet je boven de dagelijkse hectiek uitstijgen. Het is de kunst rustig te blijven, overzicht te houden en richting uit te zetten ondanks het voortdurend appél op je managementkwaliteiten. Inzicht in wat er echt aan de hand is, kunnen inschatten wat er zou kunnen gaan gebeuren en wat het effect van je handelen kan zijn is noodzakelijk. Lineair en korte termijn denken is niet voldoende.

Systeemdenken helpt je de complexiteit te begrijpen en de langere termijn te overzien. Het leert je patronen in het proces te herkennen en te redeneren in circulaire relaties en dynamiek. Het geeft handvatten je organisatie eigentijds in te richten en het onverwachte als bondgenoot te omarmen. Het leert je om de bestuurder te zijn die je organisatie juist nu nodig heeft.

Systeemdenken voor bestuurders: Strategische patroonherkenning is een tweedaagse workshop voor bestuurders die willen leren denken in systemen. De workshop start met een introductie op systeemdenken in het algemeen. Vervolgens komt een aantal systeembenaderingen aan de orde dat helpt om bovenstaande uitdagingen op te pakken. Ze helpen je de juiste vragen te stellen om je organisatie te positioneren in het netwerk en adequaat in te richten. Ze helpen je het onverwachte te benutten en de sociale dynamiek te hanteren.

De opzet van Systeemdenken voor bestuurders: Strategische patroonherkenning is sterk praktijkgericht. De concepten worden aan de hand van een plenaire casus toegelicht. Vervolgens passen we de concepten in kleine groepen toe op de casuïstiek van deelnemers. Je krijgt het boek Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen mee voor verdere verdieping.

Opleidingsgegevens

Voor wie: bestuurders (profit, not for profit en overheid) die zicht willen krijgen op hoe systeemdenken hun rol als bestuurder kan versterken en hun inzicht in de organisatie kan vergroten.
Duur: 2 dagen (incl. avond en overnachting)
Studiebelasting: 24 uur
Deelnamekosten: € 3000
Verblijfkosten: inclusief

Extra informatie

De workshop bestaat uit twee aaneengesloten dagen, inclusief een programma op de tussenliggende avond. Voor verblijf wordt gezorgd. De studiebelasting bestaat uit 20 uur verplichte aanwezigheid, een telefonische intake en enige voorbereiding.

 

Event informatie

Bedrijf:

Datum: 28 mei 2019

Inschrijven voor: 27 mei 2019

Type event: Workshop

Doelgroep: Zie omschrijving

Locatie: Utrecht