Goede afspraken, betere zorg

Bedrijf
Datum
15 februari 2018
Inschrijven voor
15 februari 2018
Type event
Workshop
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, accountmanagers, projectleiders en controllers
Locatie
Utrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Tijd

13:00 tot 

Locatie

Berenschot, Europalaan 40, Utrecht

Doelgroep

beleidsmedewerkers, accountmanagers, projectleiders en controllers op het terrein van Wmo en Jeugdwet vanuit zowel gemeenten als zorgaanbieders

Omschrijving

We nodigen u van harte uit voor twee exclusieve workshops over kostprijsberekeningen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein (Wmo & Jeugdwet). Tevens krijgt u de kans uw kennis over deze thema’s te verbreden door te horen hoe andere gemeenten en zorgaanbieders hiermee aan de slag zijn gegaan.

Programma

13.00 – Inloop met koffie/thee

13.30 – Sessie: kostprijsberekeningen in de zorg

14.45 – Pauze

15.15 – Sessie: professioneel opdrachtnemer‑ en opdrachtgeverschap

16.30 – Afsluiting met ruimte voor discussie & borrel

Sessie kostprijsberekeningen in de zorg

Afgelopen tijd was het volop in het nieuws: gemeenten en zorgaanbieders zijn het oneens over de tarieven van zorgproducten voor de Wmo en/of Jeugdwet. Diverse gemeenten moesten opnieuw met zorgaanbieders om tafel om de jeugdzorgtarieven te bespreken en tarieven opnieuw vaststellen. Zowel zorgaanbieders als gemeenten ervaren problemen met het berekenen van de kostprijs van een zorgproduct. In deze sessie bespreken we vijf uitdagingen en krijgt u concrete handvatten mee over hoe hiermee om te gaan.

Sessie professioneel opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap

Goed organiseren van jeugdzorg vraagt om professioneel opdrachtgeverschap en stevig opdrachtnemerschap. Alleen dan kunnen gemeenten en jeugdhulpaanbieders de opgave – passende zorg en ondersteuning voor alle jeugdigen in Nederland die dat nodig hebben – realiseren. Recent onderzoek van Berenschot onder gemeenten en aanbieders van specialistische jeugdzorg laat zien welke elementen belangrijk zijn voor deze samenwerking en op welk niveau het gewenst is om specialistische jeugdzorg te organiseren. Deze ervaringen uit het werkveld vormen tevens een mooie basis voor het aankaarten van leer- en knelpunten tijdens de sessie. Daarbij zal Berenschot vanuit haar adviespraktijk voorbeelden geven van goed vormgegeven opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

 

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 15 februari 2018

Inschrijven voor: 15 februari 2018

Type event: Workshop

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, accountmanagers, projectleiders en controllers

Locatie: Utrecht