Vision Dinner: Toezicht op de digitale strategie & welke vragen u zou moe

Bedrijf
Datum
08 februari 2018
Inschrijven voor
07 februari 2018
Type event
Seminar
Doelgroep
Leden RvB, RvC en RvT
Locatie
deDe Landgoederij, Camminghalaan 30, Bunnik
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Strategieën, zo ook toezicht, dienen geënt te zijn op nieuwe ontwikkelingen: maatschappelijke trends, technologische ontwikkelingen en digitale innovaties volgen elkaar in razend tempo op. Tegelijkertijd zorgt de toetreding van nieuwe spelers tot de markt ervoor dat traditionele businessmodellen onder druk komen te staan. De RvB, RvC en RvT moeten in deze veranderende context schakelen, de vraag is hóe?

Toezicht op de digitale strategie

Dit vision dinner maakt onderdeel uit van een programmalijn, waarin wij de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders rond dergelijke thema’s faciliteren. Beiden vanuit hun eigen taken en verantwoordelijkheden, beiden met één doel: het realiseren van een toekomstbestendige, liefst High Performance, organisatie.

Over de Spreker

Arjen Dorland, Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO en Essent. Daarvoor was hij Lid RvC Robeco en onder meer EVP TaCIT Architecture bij Shell. In deze rol was hij verantwoordelijk voor IT, Digitaal en Innovatie. De ervaring die hij in al deze functies heeft opgedaan, benut hij optimaal in de wijze waarop hij invulling aan zijn huidige commissariaten geeft. Digitalisering staat hierbij bovenaan in de agenda. Vanuit zijn achtergrond en ervaring op IT-gebied houdt Arjen zich binnen de RvC bezig met vraagstukken die verband houden met IT en digitalisering. Daarbij onderscheidt hij drie invalshoeken: IT als opportunity (innovatie), als risico (cyber security) en als onderdeel van de bedrijfsvoering (operationeel). Vanuit deze invalshoeken challenged hij het beleid en de strategie van de RvB. Met de juiste kritische vragen zet hij de RvB aan tot nadenken. Zo is hij in staat om met de RvC op deze onderwerpen in control te zijn.

Doelgroep

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst in de vorm van een diner op donderdag 8 februari 2018, waarbij uw tafelgenoten 15 leden van RvB, RvC en RvT vanuit een cross-sectorale doelgroep zijn.

Programma

Het inhoudelijke programma duurt van 18.00 uur tot 21.00 uur. De inloop/ontvangst is vanaf 17.30 uur. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor koffie en netwerken. De bijeenkomst vindt plaats in de Landgoederij, Camminghalaan 30, 3981 GH te Bunnik.

Aanmelden

Deelname is voorbehouden aan de doelgroep van dit event en het aantal plaatsen is beperkt. Na onze bevestiging is uw deelname definitief. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Quint of met Roos Mijnen (r.mijnen@quintgroup.com).

Event informatie

Bedrijf: Quint

Datum: 08 februari 2018

Inschrijven voor: 07 februari 2018

Type event: Seminar

Doelgroep: Leden RvB, RvC en RvT

Locatie: deDe Landgoederij, Camminghalaan 30, Bunnik