Vision Dinner voor Leden RvB, RvC, RvT: Bewustwording en pro activiteit voor succesvolle digital cha

Bedrijf
Datum
30 november 2017
Inschrijven voor
30 november 2017
Type event
Inhousedag
Doelgroep
Geïnteresseerden
Locatie
Bunnik
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Dit vision dinner maakt onderdeel uit van een programmalijn dat we in samenwerking met Flevum organiseren, waarin wij de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders rond dergelijke thema’s faciliteren. Beiden vanuit hun eigen taken en verantwoordelijkheden, beiden met één doel: het realiseren van een toekomstbestendige organisatie.

Onderwerp Vision Dinner

Strategieën, zo ook toezicht, dienen geënt te zijn op nieuwe ontwikkelingen: maatschappelijke trends, technologische ontwikkelingen en digitale innovaties volgen elkaar in razend tempo op. Tegelijkertijd zorgt de toetreding van nieuwe spelers tot de markt ervoor dat traditionele businessmodellen onder druk komen te staan. De RvB, RvC en RvT moeten in deze veranderende context schakelen, de vraag is hóe?

Spreker

TON VAN DIJK, CIO BIJ PON HOLDINGS EN LID VAN DE IT COMMITTEE (ONDERDEEL RVC).

Pon is een internationale handels- en serviceorganisatie met 13.000 medewerkers, verspreid over 32 landen. In zijn rol als CIO is Ton nauw betrokken bij de transitie naar een future proof organisatie: digitalisering wordt als een strategisch middel ingezet, waarbij de organisatie het vermogen krijgt om te begrijpen wat er met de technologie mogelijk is en ideeën te genereren, hoe die te vertalen in oplossingen en hoe die oplossingen te maken (continuous delivery). Innovatie, waar de connected car en predictive maintenance voorbeelden van zijn, werkt alleen wanneer de gehele organisatie daarop is ingericht: van medewerkers tot de RvB en de RvC. Dat vereist een nieuwe mindset, andere vaardigheden en een andere interne organisatie. Ton vertelt u hoe dit digitale denken organisatie breed wordt uitgerold, met daarin een prominente rol voor de RvC. Keywords zijn inspiratie, opleiding, technologie en organisatie.

De RvC is actief betrokken in de digitalisering van Pon. De RvC heeft inspiratiereizen naar onder meer Singularity University gemaakt waardoor de leden zich meer bewust zijn van de impact van digitalisering en de kansen die ermee kunnen worden gecreëerd. Om de kennis over de kansen en risico’s van digitalisering naar een nog hoger niveau te tillen is een Digitaal Commissaris benoemd die brede kennis heeft van digitalisering én is een aparte IT commissie als onderdeel van de RvC opgericht.

Doelgroep

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst in de vorm van een diner op donderdag 30 november 2017, waarbij uw tafelgenoten 15 leden van Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht vanuit een cross-sectorale doelgroep zijn.

Programma

Het inhoudelijke programma duurt van 18.00 uur tot 21.00 uur. De inloop/ontvangst is vanaf 17.30 uur. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor koffie en netwerken. De bijeenkomst vindt plaats in De Landgoederij in Bunnik.

Aanmelden

Deelname is voorbehouden aan de doelgroep van dit event en het aantal plaatsen is beperkt. Na onze bevestiging is uw deelname definitief. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Quint of met Roos Mijnen (r.mijnen@quintgroup.com).

Event informatie

Bedrijf: Quint

Datum: 30 november 2017

Inschrijven voor: 30 november 2017

Type event: Inhousedag

Doelgroep: Geïnteresseerden

Locatie: Bunnik