Kennis & netwerk-bijeenkomst vo- en mbo-instellingen

Bedrijf
Datum
17 januari 2017
Inschrijven voor
16 januari 2017
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Locatie
Amstelveen
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

U bent bestuurder bij een vo- of mbo-instelling. Wij merken dat in de sector behoefte bestaat om periodiek over thema’s van gedachten te U wisselen. kunt leren van elkaars ervaringen met de concrete aanpak van uitdagingen en kansen. KPMG wil dit graag faciliteren voor zijn klanten en relaties. Daarom nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst op 17 januari 2017 op ons kantoor in Amstelveen.

Het programma van deze middag is als volgt:

14:30 Inloop met koffie en thee
15:00 WelkomWim Touw, voorzitter Branchegroep Onderwijs KPMG
15.10 Visie op de financiële functie in het onderwijsOnderwijsinstellingen hebben te maken met diverse ontwikkelingen zoals:
demografische trends, een groeiende mondigheid van studenten, verandering van competentie-eisen aan afgestudeerden, een rijkdom aan digitale innovaties en internationalisering van het speelveld. Het is maar een kleine greep uit de onderwerpen die van grote invloed zijn voor onderwijsinstellingen. Daarnaast is er behoefte aan verantwoording en sturing waarbij transparant is hoe de
beschikbare middelen zijn ingezet en tot welke performance dit heeft geleid. Onderwijsinstellingen worden uitgedaagd om adequaat op deze trends en ontwikkelingen in te spelen. De financiële functie heeft hierin eenbelangrijke(re) rol te vervullen.Uit recentelijk onderzoek van KPMG blijkt echter dat één derde van de CEO’s denkt dat hun CFO (nog) niet klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat de financiële functie te weinig waarde toevoegt aan het primaire proces.Er zijn diverse trends en ontwikkelingen die de kwaliteit van de financiële functie kunnen verbeteren en tegelijkertijd ook vragen om een financiële functie die in voldoende mate efficiënt en effectief is.  Een van de belangrijkste drijfveren  is de zogenoemde “digitale revolutie” en die is bepaald niet zonder gevolgen voor de financiële functie. Er is sprake van in rap tempo steeds diepergaande (o.a. ERP, Cloud), verdergaande (o.a. Robotics) en geïntegreerde automatisering (o.a. Big Data, Data Analytics). Wat zijn de kansen en bedreigingen die hieruit voortvloeien?? Bob Adams, director KPMG, zal dit toelichten.
15:30 Robotisering van uw administratieDe administratieve processen zullen door robotisering definitief veranderen. Nieuwe technologische ontwikkelingen vinden nu sneller dan ooit een toepassing in uw administratieve- en financiële afdelingen. Joris Juttmann, director KPMG, praat u graag bij over de laatste ontwikkelingen in brede zin en laat concreet zien hoe robotisering in uw processen een plaats krijgt.
16:00 Pauze
16:15 JaarverslagHubert Visser, partner KPMG, is actief betrokken in het onderwijsveld en zal u mede vanuit zijn rol als voorzitter van de Richtlijn RJ660 meenemen in de ontwikkelingen op het gebied van externe jaarverslaggeving en het Onderwijsaccountantsprotocol. Hierbij valt te denken aan de continuïtsparagraaf en de controle op de aanbestedingswet- en regelgeving. Met het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) legt de instelling maatschappelijk verantwoording af over haar publieke taak. Dit jaarverslag is in beginsel te beschouwen als het eindstuk van de planning & control cyclus waarin de instelling verslag doet over de realisatie van haar doelstellingen (strategisch plan, jaarplan en jaarbegroting). Het jaarverslag behoort zich daarbij niet alleen te richten op het ministerie van OCW (verticale verantwoording) maar juist ook op haar overige belanghebbenden zoals studenten, ouders, werknemers, bedrijfsleven, etc (horizontale verantwoording). Het jaarverslag wordt echter veelal gezien als een verplicht op te stellen document waarbij ook frequent de vraag wordt gesteld wie nu eigenlijk de gebruiker cq lezer is. Hubert zal u de aandachtspunten en aanbevelingen voor het opstellen van een goed jaarverslag meegeven.
16:45 Waarom doen goede mensen toch soms de verkeerde dingen?Caroline Molenaar, director KPMG, zal een toelichting geven over fraude binnen het onderwijs. 
Fraude is feitelijk zo oud als de weg naar Rome en kent vele verschijningsvormen. Rond de eeuwwisseling kwam de hbo-fraude aan het licht doordat verschillende onderwijsinstellingen extra overheidsbekostiging realiseerden met behulp van papieren tijgers (ofwel nepstudenten).Gerenommeerde internationale wetenschappers halen zo nu en dan het nieuws met verzonnen of gekopieerde onderzoeksresultaten. Diverse media-uitingen inzake bestuurders of toezichthouders van onderwijsinstellingen die ongeoorloofde declaraties hebben ingediend en medewerkers van onderwijsinstellingen die steekpenningen of gunsten eisen van leveranciers voor het leveren van diensten zijn ons als lezer van deze berichten al niet meer vreemd. Maar, waarom doen goede mensen toch soms de verkeerde dingen? 
17:15 Afsluiting met aansluitend een borrel

 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via onderwijs@kpmg.nl.

Event informatie

Bedrijf: KPMG

Datum: 17 januari 2017

Inschrijven voor: 16 januari 2017

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals

Locatie: Amstelveen