De nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen in de praktijk

Bedrijf
Datum
08 december 2016
Inschrijven voor
07 december 2016
Type event
Seminar
Doelgroep
HR-professionals, zorgprofessionals
Locatie
Utrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De plaatsen voor het symposium op 10 november zijn helaas vergeven, maar gezien de grote belangstelling organiseren we een tweede symposium op 8 december. Deze dag start wederom met een inleiding rondom toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Ook kunt u een keuze maken uit vier workshops voor hulp bij implementatie in uw praktijk. Onderstaand vindt u meer informatie.

Kennisdelen voor succesvolle implementatie
Toename van het aantal patiënten met comorbiditeit, nieuwe technische mogelijkheden, een verkorte ligduur, toenemende focus op kostenbeperking en een steeds mondigere patiënt - al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de zorg steeds complexer wordt. Bovendien wordt het coördineren van zorg en samenwerken in de keten steeds belangrijker.

Om goed in te kunnen spelen op deze veranderende omstandigheden, is een nieuwe beroepenstructuur opgesteld met een helder onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Verankering in de Wet BIG volgt en vanaf 2020 zal de nieuwe generatie verpleegkundigen vanuit de vernieuwde opleidingen instromen. Naar verwachting krijgen de huidige verpleegkundigen tot en met 2024 de tijd om zich te laten herregistreren in één van beide nieuwe beroepsgroepen in het BIG-register. Dit betekent dat het onderscheid ook in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet zijn.

Complexe transitie
Het implementeren van de nieuwe beroepsprofielen in de dagelijkse praktijk is een complexe transitie die veel vragen oproept:

 • Hoe vertalen we de nieuwe beroepsprofielen naar functieprofielen met een helder onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen?
 • Hoe bepalen we per afdeling de benodigde mix tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen?
 • Welke rol geven we de raad van bestuur en medici in dit vraagstuk?
 • Hoe zorgen we voor een veilige cultuur waarin geëxperimenteerd mag worden met de nieuwe inrichting van zorg en onderverdeling tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen?

Tijdens het symposium ‘De nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen in de praktijk’ biedt Berenschot u en uw collega’s de gelegenheid om op een interactieve manier met deze vragen aan de slag te gaan. Doel is te zorgen voor een succesvolle implementatie van de nieuwe beroepsprofielen. 

Programma

13.30 uur Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging
Inleiding door Monique Kempff, voorzitter NU’91 en voormalig lid van de stuurgroep die verantwoordelijk is voor het rapport ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’. Het rapport vormt de basis voor de transitie en geeft advies over nieuwe wetgeving. Monique Kempff zal uiteenzetten hoe het advies tot stand is gekomen, u informeren over de laatste ontwikkelingen en inzicht geven in de nog te behalen mijlpalen.

14.15 uur Workshops ronde 1

 • Naar 2020 in 10 stappen
 • Strategische personeelsplanning

15.00 uur Pauze

15.15 uur Workshops ronde 2

 • Eerste hulp bij weerstand
 • Werken volgens de nieuwe beroepsprofielen mbo- en hbo-verpleegkundigen in 2020.

16.15 uur Plenair ophalen van inzichten

16.30 uur Afsluiting met borrel

Omschrijving workshops

Ronde 1

 • Naar 2020 in 10 stappen
  Voor de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen zijn verschillende aanpakken denkbaar. Wij zien zowel succesvolle top-down als bottom-up benaderingen in ziekenhuizen. In deze workshop zetten we de verschillende opties naast elkaar en verkennen we welke aanpak bij uw ziekenhuis past. Wie moeten er betrokken worden? Wat zijn de valkuilen en kritische succesfactoren in het proces? Hoeveel tijd neemt de implementatie in beslag? Deze workshop biedt u een overzicht van de te nemen stappen om de nieuwe beroepsprofielen binnen uw organisatie te realiseren.

 • Strategische personeelsplanning
  De transitie naar werken volgens de nieuwe beroepsprofielen vereist een visie op de gewenste personeelsmix: hoeveel verpleegkundigen hebt u in 2020 nodig op de verschillende niveaus om optimaal aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen? Zodra dit per afdeling bekend is, kunt u zien hoe groot het verschil is met het huidige verpleegkundigenbestand. De vraag is dan met welke HR-interventies dit gat te overbruggen is. In deze workshop laten we zien hoe strategische personeelsplanning kan helpen bij de introductie van de nieuwe beroepsprofielen. Tevens bieden we u concrete handvatten om daar zelf mee aan de slag te gaan.

Ronde 2

 • Eerste hulp bij weerstand
  De implementatie van de nieuwe beroepsprofielen zal de nodige weerstand oproepen. Het betekent een andere manier van werken, waarbij verpleegkundigen bij de start van het traject de consequenties van de invoering nog niet precies kunnen overzien. Wellicht dat de uiteindelijke invoering van de profielen bij individuele verpleegkundigen tot teleurstelling leidt. Daarnaast moeten ook andere medewerkers, zoals de artsen, zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. In deze workshop geven we concrete handvatten hoe u uw organisatie kunt voorbereiden op deze ontwikkeling en hoe u met de weerstand kunt omgaan.

 • Werken volgens de nieuwe beroepsprofielen mbo- en hbo-verpleegkundigen in 2020
  Wat moet er in uw ziekenhuis veranderen voor een optimale inzet van verpleegkundigen? Optimaal in de zin van: werken in lijn met de beroepsprofielen waarbij de inzet van verpleegkundigen ook doelmatig is. We bespreken hoe u de beroepsprofielen kunt matchen met de zorgpaden/clusters binnen uw ziekenhuis en welke mogelijkheden u ter beschikking staan om dit doelmatig te doen. Zo krijgt u een beeld van de optimale teamprofielen binnen uw ziekenhuis en wat dit betekent voor de verhouding mbo- en hbo-verpleegkundigen. We bespreken best practices aan de hand van praktijkvoorbeelden en presenteren handvatten om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Deelname is kosteloos. Bij afmelding minder dan 24 uur van te voren, zonder vervanger, worden 25 euro organisatie kosten in rekening gebracht.

 

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 08 december 2016

Inschrijven voor: 07 december 2016

Type event: Seminar

Doelgroep: HR-professionals, zorgprofessionals

Locatie: Utrecht